top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp
Üye Ol
Giriş

Online Randevu

Sonuç Öğrenme

Öneri & Teşekkür

Anketler

İş Başvurusu

Whatsapp İletişim

ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıbbi birmimizdir. Alanına giren pek çok hastalık türü bulunur. Bakteri, virüs ve parazit gibi mikroorganizmaların yol açtığı her türlü hastalığın tanı, tedavi ve takibi güncel bilgiler ışığında, uzman hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızdan oluşan multidisipliner bir anlayışla takip ve tedavi yapılır. Bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin yapmış olduğu hastalıkların tamamı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV, AIDS, sarılık (hepatitler), tifo, bruselloz, tüberküloz ve benzeri hastalıklar, ateşli hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, grip, ishaller, solunum yolu enfeksiyonları, menenjit, ensefalit gibi beyin ve omurilik enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, diyabetik ayak enfeksiyonları, besin zehirlenmeleri, yoğun bakım ve cerrahi alan enfeksiyonları gibi pek çok hastalığın tedavileri yapılır. Bu hastalıkların takip ve tedavisinin yanı sıra seyahat aşıları, erişkin bağışıklama (aşılama), hastane enfeksiyonlarını izlemek ve kontrol etmek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak, hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler verir.

İLGİLİ YAZILAR

ATEŞLE SEYREDEN HASTALIKLAR

BRUSELLOZ

ENFEKSİYON

MENENJİT

OSTEOMYELİT (KEMİK ENFEKSİYONU)osteomyelit (kemik enfeksiyonu) editsiz

VİRÜS VE BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

bottom of page