top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp
Üye Ol
Giriş

Online Randevu

Sonuç Öğrenme

Öneri & Teşekkür

Anketler

İş Başvurusu

Whatsapp İletişim

ÜROLOJİ
Böbrek taşı, cinsel fonksiyon bozuklukları, idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonları, intertisyel sistit, prostat ve ürolojik kanser hastalıklarının tanı ve tedavisinin sağlandığı tıbbi birimimizdir. Her yaş grubundaki kadın ve erkekte idrar yolları sorunları, erkeklerde üreme organlarının yapı ve işlevleri değerlendirilmektedir. Üriner sistemin kapsadığı böbrekler, idrar yolları, mesane ve üretrayı ve genital sistemin kapsadığı testis, prostat ve cinsel organların kontrolünü ve muayenesi yapmaktadır. Üroloji servisimizde erkek, kadın ve çocukların tüm böbrek, mesane ve idrar yolları ameliyatları ve tıbbi tedaviler yapılmaktadır. Bununla birlikte polikliniğimizde cinsel terapi verilmekte ve sünnet uygulaması yapılmaktadır.

İLGİLİ YAZILAR

BÖBREK TAŞI

CİNSEL TERAPİ

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

MESANE (İŞEME BOZUKLUKLARI )

ÜROLOJİK KANSERLER

İDRAR KAÇIRMA

İDRAR YOLU ENFENKSİYONU

İNTERSTİSYEL SİSTİT

ÜROLOJİ

bottom of page