top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

PROSTAT
PROSTAT

Prostat Nedir ve Fonksiyonları Nelerdir?

Erkeklerde idrar kesesinin (mesane) hemen altında yerleşmiş olan dış idrar yolunun içinden geçtiği yaklaşık ceviz büyüklüğünde (10-20gr )bez dokusudur. Prostat bezi, meni içerisinde sperm hücreleri için gerekli sıvıları salgılar.

En Sık Görülen Prostat Hastalıkları Nelerdir?

Prostatit( Prostat Bezinin İltihabı)

Prostat dokusunun iltihabi hastalığı olup en sık görülen bulguları, ateş, halsizlik, ağrı, idrar yaparken yanma, idrar yapma zorluğu, ani sıkışma, ağrılı boşalma ve sertleşme sorunudur. Genellikle medikal tedavilerle iyileşmektedir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

Yaşla beraber prostat bezinin büyümesiyle içinden geçen idrar kanalını sıkıştırmakta bunun sonucu olarak da idrar yapma sorunları oluşturmaktadır.50 ve 60'lı yaşlarda sıkıntılar artar. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artmaktadır.
İyi huylu prostat büyümesi erken teşhis ve tedavisi ile böbrek yetmezliğinden, idrar kaçırmadan, mesane taşı oluşumundan, kronik irritasyona bağlı mesane kanseri oluşumundan korumaktadır.
Bununla beraber hastaların yaşam konforunu da ciddi anlamda düzeltmektedir.

Belirtileri Nelerdir?
Sık idrara çıkma, gece sık idrara çıkma (2'den fazla)
Ani idrar yapma isteği, idrar kaçırma
İdrarda yanma veya kanama
İdrar akımında zayıflama
İdrar yapma zorluğu
Kesik kesik idrar yapma
Mesaneyi tam boşaltamama hissi ve idrar sonunda damlama

Prostat Büyümesi En Sık Hangi Hastalıklarla Karıştırılır?
Dış idrar yolu darlıkları ve taşları
Mesane tümörü
İdrar yolu enfeksiyonu
Aşırı aktif mesane
Nörojenik mesane
Pelvik ağrı sendromu
Mesane taşı

İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tanısı Nasıl Konur?

Gelen hastanın tıbbi öyküsü ve şikayetleriyle ilk değerlendirme yapılmaktadır. Fizik muayene ve gerekli durumlarda;
PSA(prostat spesifik antijen) testi,
Üroflowmetri (idrar akım hızı),
Ultrasonografi,
Sistoskopi (özel bir aletle dış idrar yolunun ve mesanenin incelenmesi) kullanılmaktadır.

İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

İyi huylu prostat büyümesinde uygulanacak tedaviler;
Yakın izlem
İlaç tedavisi
Fokal tedaviler (REZUM)
Cerrahi yöntemler (TUR-P, Prostat Vaporisation, HOLEP )

İlaç Tedavisi
Alfa bloker (kanal genişleticiler)
5alfa redüktaz inhibütörü (prostat küçültücü)
Muskarinik reseptör antagonistleri (sık idrara çıkmayı azaltmak için)
Pd5 inhibitörü (idrar yapma zorluğu ve sertleşme sorunu birlikte olan)
Fitoterapi (bitkisel tedavi)
Kombinasyon tedavileri

Fokal Tedaviler (Rezum )

Rezum Nedir?

İyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda termal enerji sonucu oluşan su buharı ile prostat dokusu küçültülüp idrar kanalını tıkayan kısmın açılmasına denir.

Rezum lokal yada sedoanaljezi altında idrar yolundan kamera eşliğinde girilerek (kapalı) prostat dokusunun içine iğne ile su buharı verilerek doku tahrip edilerek kanalı tıkayan kısmı açılmaktadır.

Rezumun farkı nedir?

Rezum ameliyat olmasına engel sağlık sorunları olan ya da anestezi riski almak istemeyen yaşlı hastalar için en ideal seçimdir.
İşlem 10 dakika sürmektedir ve işlem sonrası hastanede kalmak gerekmemektedir. İşlem sonrası iyileşme ve günlük hayata dönüş ameliyatlarda göre daha hızlı olmaktadır.
Genç hastalarda ise ameliyatlardan sonra sık görülen geri boşalma (retrograd ejakülasyon) riski yok denecek kadar azdır.
Rezum un etkisi genellikle 2-3 haftada belirginleşmektedir ancak bu süre 6 haftaya kadar da uzayabilmektedir.
Rezum dış idrar yolunu koruyucu özelliklere sahiptir.
Rezum 2017 yılından beri gelişmiş ülkelerde 35.000 üzerinde hastaya uygulanmıştır.

Cerrahi Yöntemler

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P)
İyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan altın standart teknik olarak kabul edilen endoskopik (kapalı) bir cerrahi yöntemdir.

Transüretral Prostat Rezeksiyon (TUR-P) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel veya spinal anestezi eşliğinde dış idrar yolundan kamera eşliğinde özel bir alet ile girilerek prostat dokusu küçük parçalara ayrılarak dışarı çıkarılmaktadır.
Monopolar ve bipolar olmak üzere iki enerji kaynağı ile yapılabilmektedir. Bipolar enerji de hastanın vücudundan elektrik akımı geçmediği için kalp pili olan hastalarda güvenle kullanılabilmektedir.
Günümüzde TUR-P yöntemlerinde en sık kullanılan enerji kaynağı bipolar enerjidir. Operasyon sonrası idrar yoluna 2-3 günlüğüne bir sonda konulur. Ameliyat endoskopik (kapalı) yöntemle yapıldığı için herhangi bir kesi yapılmaz. Bu nedenle iyileşme çok hızlı olmaktadır.
Hastalar ameliyattan 6 saat sonra yeme içmeye başlamakta genelde 2. günde taburcu olmaktadır. Holep ile Prostat Ameliyatı

Holep Nedir? (Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu)

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde, ileri lazer teknolojisinin kullanıldığı cerrahi bir yöntemdir. Prostat dokusunun idrar kanalını kapatan kısmının tamamını temizleyip dışarı alabilen kapalı bir işlemdir. Holep ile prostat ameliyatı konforlu bir yöntemdir.

Holep Ameliyatının Faydaları Nelerdir?

Çok büyük prostatlarda bile vücutta herhangi bir kesi yapmadan işlem yapılır.
Açık ameliyata alternatif yöntemdir.
Tekrar ameliyat olma ihtimali yok denecek kadar azdır.
Cinsel işlevlere zarar vermez.
Ameliyatta kan nakli ihtiyacı olmaz.
Zorunlu durumlarda, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda bile işlem yapılabilir.
Ameliyat sonrası sondası çekilen hastalarda lazer ile ayırma prensibiyle uygulandığı için sondası çekilen hasta idrara çıkarken yanma hissini yaşamaz.
Holep ameliyatı; düşük kanama riski, hastanede yatış süresinin kısa olması ve hızlı iyileşme süreci gibi avantajlar sunduğu için hastalar kısa bir süre sonra normal hayatlarına dönebilirler.

Cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirler zarar görmemektedir. Bundan dolayı hastalarda ameliyat sonrası sertleşme problemi beklenmemektedir.
Ameliyat sonrası çıkarılan dokularda yanma defekti gelişmediği için, patologlar dokuyu daha rahat bir şekilde incelemekte ve muhtemel kötü huylu oluşumların gözden kaçma olasılığı düşmektedir.


Holep Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Prostat hastalığı olan ve cerrahi operasyon düşünülen hastaların büyük bir kısmı Holep için uygundur.
Holep, prostat ameliyatı gereken herkes için uygun bir cerrahi yöntemidir. Holep tekniği güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.
Prostat büyüklüğüne eşlik eden mesane taşı varlığında aynı seansta başarıyla uygulanmakta ve eş zamanlı taşlar da kapalı bir şekilde lazer ile kırılabilmektedir. Yine idrar kanalında darlık olan hastalarda işlem esnasında lazer ile bu darlık da açılabilmektedir.
Kalp-damar hastalıkları olan, kalp damarında stent olan, bypass geçirmiş olan, damar tıkanıklığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda da, diğer tekniklere göre daha güvenli bir şekilde uygulanabilir.


HOLEP ameliyatı nasıl yapılır?

Genel anestezi ya da spinal ( belden aşağısı uyuşturularak ) anestezi yapılır. İdrar kanalından endoskopla girilerek gerçekleştirilir.
Herhangi bir kesi yapılmadığı için de hasta günlük yaşama çok hızlı dönebilir. Büyüyen prostat dokusu dikkatli bir şekilde lazer ile kapsülden ayrıştırılır ve mesane içine atılır. Mesane içine atılan prostat dokusu başka bir aletle (morselatör) parçalanıp vakumlanarak vücut dışına alınır. Sonda takılarak işleme son verilir.
Çıkarılan prostat dokusu olası kanser olasılığı değerlendirmek için patolojiye gönderilir.
Genellikle hastalar ameliyattan 6 saat sonra yeme içmeye başlamakta ve genelde 2. günde taburcu olmaktadır.

bottom of page