top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp
Üye Ol
Giriş

Online Randevu

Sonuç Öğrenme

Öneri & Teşekkür

Anketler

İş Başvurusu

Whatsapp İletişim

PSİKİYATRİ
İnsan psikolojisini etkileyen zihinsel hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen, bunu yaparken hastanın ve hastalıkların durumuna göre değişen yöntemler kullanan tıbbi birimimizdir. Polikliniğimizde hastanın duygusal, bilişsel, davranışsal ya da sosyal yönlerini hedef alarak uygulanan psikoterapik çalışmalar ve/veya belirli etkin maddeleri içeren ilaçlar aracılığıyla da olabilmektedir. Oldukça geniş bir çalışma alanına sahip olan psikiyatri birimimizde birçok zihin temelli davranış, duygu ve düşünce bozukluğu, bipolar bozukluk, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon ve şizofreni gibi hastalıklar tedavi edilebilmektedir.

İLGİLİ YAZILAR

ANKSİYETE

BİPOLAR BOZUKLUK

DEPRESYON

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

ŞİZOFRENİ

PSİKİYATRİ

bottom of page