top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp
Üye Ol
Giriş

Online Randevu

Sonuç Öğrenme

Öneri & Teşekkür

Anketler

İş Başvurusu

Whatsapp İletişim

KARDİYOLOJİ
En hayati organlarımızdan olan kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen tıbbi birimimizdir. Kardiyoloji, kalp ve kalp damarları ile ilgili rahatsızlıkların teşhisi, tedavisi, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp ritim bozuklukları, hiperlipidemi, hipertansiyon, miyokard hastalıkları, perikard hastalıkları ve endokard hastalıkları ile ilgilenmektedir. Hastaların tıbbi öyküleri alınır, fizikî muayeneleri gerçekleştirilir ardından diğer testler gerçekleştirilir. Birim içerisinde uygulanan EKG, EKO, EFOR testi, holter EKG, holter tansiyon, kardiak kateterizasyon, koroner anjiyografi, balon anjiyoplasti, stent ve geçici ve kalıcı kalp pilleri tanı ve tedavi yöntemleri birimimizi güçlü kılan uygulamalardır.

İLGİLİ YAZILAR

ENDOKARDİT

HİPERLİPİDEMİ

HİPERTANSİYON

KALP RİTİM BOZUKLUKLARI

KALP YETMEZLİĞİ

KARDİYOLOJİDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

MİYOKARD HASTALIKLARI

PERİKARD HASTALIKLARI

KARDİYOLOJİ

bottom of page