top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Karpal Tünel Sendromu

KARPAL TÜNEL SENDROMU Karpal tünel sendromu nedir? El bileğinde bulunan median sinirinin sıkışması sonucunda ortaya çıkan nöropatik bir hastalıktır. El bileğinde bir travma sonucunda median sinirinde hasar ortaya çıkması durumunda ortaya çıkan karpal tünel sendromu genellikle bilekte oluşan şiddetli ağrıyla birlikte fark edilir. Her yaş grubunda görülmesi muhtemeldir. Ancak daha çok 45-65 yaş arasında daha görülür. 40 yaş üzeri kadınlarda görülme sıklığı yüksektir. Yaş ile karakterize olsa da günümüzde aşırı bilgisayar başında durmak, iş yerindeki stres, uzun süreli araç kullanmak da karpal tünel sendromu için risk faktörleri arasında yerini almıştır. Hastalığın ilerlemesi ve tedavi edilmemesi durumunda parmaklarda his kaybı, güçsüzlük ve zayıflık görülebilir. Karpal tünel sendromu risk faktörleri nelerdir? Hamilelik, el bileğini aktif olarak kullanan bireyler, genetik yatkınlık, aşırı kilo, romatizmal hastalıklar, ödem gibi durumlar median sinirlerindeki kompresyonu artıran risk faktörleridir. Aynı zamanda romatoid artrit, tiroid hastalıkları, şeker vb. hastalıklar da karpal tünel sendromu için risk faktörleri arasında görülmektedir. Karpal tünel sendromu belirtileri nelerdir? Çoğunlukla egzersiz ve el ya da bilek kullanımında ağrı ile fark edilir. El ve bileklerde, ağrı, uyuşma ve karıncalanma, parmak uçlarında karıncalanma ve uyuşma gibi semptomlar görülmektedir. İlk aşamalarda gece ağrıları ilerleyen dönemlerinde gündüz ağrıları ile birlikte devam eder. Fiziki muayene (Phalen ve Tinel testi, karpal kompresyon testi, vb.), MR, EMG, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve kan testleri gibi tetkikler ile hastalığın teşhisi yapılır. Hasta fizik muayene sırasında yumruğunu sıkmakta, elini başının üstünde uzun süre tutmakta zorlanır. Bazı hastalar için kol ve boyun ağrısı olarak kendini gösterir. Hastalığın seyrine, şiddetine ve hastanın geçmiş öyküsüne göre değişebilir. Karpal tünel sendromunda tedavi yöntemleri nelerdir? Hastalık ilk aşamalarda ilaç tedavisi, fizik tedavi süreci ile yürütülmektedir. Konservatif tedavi, dinlenme, analjezik ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların kullanımı, steroid enjeksiyonları gibi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Fizik tedavi uygulamalarında elektroterapi, elektrik stimülasyonu, soğuk kompres gibi tedavi yöntemleri ile hastalık takip edilir. İlerleyen durumlarda cerrahi operasyon gerekebilir.
bottom of page