top of page

Op.Dr. Erdem SARI

Genel Cerrahi

Marmaris

Biyografi

Biyografi
Op.Dr. Erdem SARI. 1983’de Karabük’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Muğla’da tamamladı. Lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı Tıp eğitimini tamamlayarak 2008 yılında mezun oldu. 2008 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesin'de başladığı uzmanlık eğitimini 2013 yılında tamamladı. Uzmanlık eğitimi sonrasında Türk Cerrahi Derneği’nin Türkiye geneli sınavında Türkiye birincisi oldu. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir yıl uzman olarak çalıştı. 2014 yılında Devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile Bingöl Devlet hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. 2015-2017 yılları arasında Bigadiç Devlet Hastanesi’nde, 2017-2021 arasında Bandırma Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2021 yılında yeni kurulan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi anabilim dalında öğretim üyesi (yardımcı doçent) olarak çalıştı. Bandırma’da ilk kez obezite ameliyatlarını başlattı. 2022 yılında tıp fakültesindeki görevinden istifa ederek özel sektöre geçti. 2022-2024 arasında Bursa ve Sakarya’daki özel hastanelerde çalıştıktan sonra 2024 yılında baba ocağına, Muğla’ya kalıcı olarak dönerek Özel Yücelen Marmaris Hastanesi’nde çalışmaya başladı.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Türk Cerrahi Derneği
* Ege Cerrahi Derneği
*Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
* Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği
Yabancı dil: İngilizce- YDS 2016 sınavı puanım 76
Ödüller : Türk Cerrahi Derneği Cerrahi Yeterlilik/Board Sınavı Birinciliği; Kasım 2012

G- Kongre katılımları:
G1. 14. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu, İzmir, 2010
G2. 3. Ege Cerrahi Günleri, İzmir, 2011
G3. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Mayıs 2012
G4. 11. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2012
G5. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013
G6. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014
G7. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya,2015
G8. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016
G9. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2017
G10. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi , Antalya , 2017
G11. 8. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. Bursa 2019
H-Kurs katılımları:
H1. Temel Cerrahi Eğitim Kursu, İzmir 2009
H2. Acil Radyoloji-Batın Ultrasonu Kursu, İzmir 2011
H3. 11. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2012
H4. Stapler Eğitim Ve Kullanımı Kursu, İzmir, 2012
H5. Türk Cerrahi Derneği Cerrahi Endoskopi Kursu, İzmir, 2014- Aktif olarak endoskopi ve
kolonoskopi yapmaktayım.
H6. Vasküler Cerrahi Kursu Antalya, 2014
H7. Laparoskopik Herni Tamiri Kursu, 2015
H8. Meme Ultrasonografisi Kursu, Antalya, 2016

H9. Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu, Antalya, 2017
H10. Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Kış Okulu Laparoskopik Bariatrik cerrahi hayvanlar üzerinde
eğitim kursu (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), 2017
H11.Marmara Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı – ERCP kursu.
I- Akademik geçmiş:
I1: 17 Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim dalında bir dönem Patoloji dersi verdim.

Eğitim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

OBEZİTE CERRAHİSİ VE CERRAHİ DIŞI YÖNTEMLER (MİDE BALONU vs.)
ENDOSKOPİ-KOLONOSKOPİ-ERCP
TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ
LAPAROSKOPİK CERRAHİ
KAPALI FITIK CERRAHİSİ (KASIK FITIĞI,GÖBEK FITIĞI,MİDE FITIĞI,DYAFRAGMA HERNİSİ)
ONKOLOJİK CERRAHİ
MEME CERRAHİSİ,
HEMOROİDAL HASTALIKLAR (LAZER,DOPPLER UYGULAMASI)
PERİANAL FİSTÜL

Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Yakan S, Sarı E, Cartı E, Uçar D, ERKAN N,YIıldırım M, Çetin DA A Case of Gastric and Esophageal
Perforation Caused by Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. International Journal of
Medical and Pharmaceutical Case Reports 2014; 1(2): 37-41
A2. Oymaci E, Uçar AD, Aydoğan S, Sarı E, Erkan N, Yıldırım M. Evaluation of affecting factors for
conversion to open cholecystectomy in acute cholecystitis. Prz Gastroenterol 2014; 9 (6)
A3. Haciyanli M, Koruyucu MB, Karaca N, Dere O, Sarı E, Kumkumoğlu Y, Tavusbay C, Kamer E Successful
Localization of Abnormal Parathyroid Gland Using Ultrasound-Guided Methylene Blue Dye Injection in
the Reoperative Neck Indian J Surg 2014 DOI 10.1007/s12262-014-1172-9 SCİ-E
A4. Oymacı E, Coskun A, Ucar D, Sarı E, Erkan N, Yildirim M,Kızanoğlu H Gastric outlet obstruction due
to a giant antral polyp which have malignant transformation. International Journal of Case Reports
and Images. 2014; 5(5).
A5. Oymacı E, Sarı E, Ucar AD, Erkan N, Yıldırım M Gastric Remnant Cancer: Continous serious and
insidious problem for surgeons. Hepato-Gastroenterology 2015; 62:19-23 SCİ-E
A6. Yılmaz Y, Kamer K, Ureyen O, Sarı E, Acar T, Karahalli Onder The effect of preoperative Lugol's
iodine on intraoperative bleeding in patients with hyperthyroidism. Annals of Medicine and Surgery
2016; Jun 16;9:53-7
A7. Bulut A, Karamehmet F, Sarı E, Guneri G Abdominal pain and fullness in young patient. Acta
Gastro-Enterologica BelgicaVol. LXXIX, April-June 2016 SCİ-E
A8. Kızıloğlu İ, Karaisli S, Sarı E, Bayindir M, Tarcan E A Rare general surgical emergency: Small
bowel evisceration from vaginal cuff six years after hysterectomy. Acta Gastro-Enterologica
Belgica 2017; 80(3): 427-428 SCİ-E
A9. Kızıloğlu İ, Acara AC, Bayar B, Karaisli S, Sarı E, Tarcan E Comparison of Premenopousal and
Postmenopausal Breast Cancer Cases in Terms of Demographic and Prognostic Factor. Journal of
Cancer Research and Treatment, 2018; Vol. 6, No. 1, 6-11
A10. Dere Özcan, Gür ÖS, Sarı E, Acar T, Dere Y, Haciyanli M The Reasons of Eucalcemic Parathyroid
Hormone Elevation After Parathyroidectomy for Sporadic Primary Hyperparathyroidism. Indian
Journal of Surgery 2019; 81: 552–556 SCİ-E
A11. Akgül Ö, Kamer E, Acar T, Acar N, Sarı E, Dere Y, Dere Ö, Tarcan E, Genç H, Hacıyanlı M The
Characteristic Clinical and Pathological Features of Incidental and Non-Incidental Papillary
Microcarcinoma of the Thyroid. Acta medica Iranica 2019; 57(1):63-67
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan
bildiriler :
B1. Aslan F, Alper E, Camci M, Akpinar Z, Ipek S, Celik M, Kandemir A, Vatansever S, Haciyanli M, Sari E, Unsal
B Large Polyps Are a Great Problem! Endoscopic Treatment Versus Surgical Treatment.
Gastrointestinal Endoscopy 2013; 77: 547
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C1. Sarı E, Saçlı A, Oymacı E, Uçar D, Yakan S, Coşkun A, Erkan N Peptik Ülser Perforasyonlarında
Tedavi Seçeneklerimiz. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014; 18(2):5-11.
C2. Oymacı E, Sarı E, Uçar D, Duran F, Yakan S, Saçlı A, Erkan N, Yıldırım M Cerrahi endoskopi
ünitemizdeki kolonoskopik polipektomi sonuçlarımızın değerlendirilmesi. Kolon Rektum Hast Derg
2014; 24:118-124
C3. Sarı E, Çapkınoğlu E, Kumkumoğlu Y, Karaıslı S, Danış E, Kızıloğlu İ, Dülgeroğlu O, Akgül Ö, Acar
T, Hacıyanlı M, Taşkaynatan Ö Proktolojide Hastalar Bizi Yanıltabilir mi? Causapedia 2014; 3:994
C4. Oymaci E, Sarı E, Uz M, Uçar D, Yakan S, Duran FY, Erkan N,Yıldırım M. Cerrahi Endoskopi
Ünitemizdeki Gastroskopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi. İzmir Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Tıp Dergisi 2014;18(3):51-57
C5. Sarı E, Hacıyanlı M, Koruyucu MB, Dere Ö, Dülgeroğlu O, Kumkumoğlu Y, Gür Ö Rekürren
hiperparatiroidinin önemli bir nedeni: Otogreft Hiperpilazisi. Endokrinolojide Diyalog 2014; 11(1):
22-25

C6. Oymaci E, Sarı E, Uçar D, Yakan S, Duran FY, Erkan N,Yıldırım M Kolonoskopide Nadir Rastlanan Bir
Olgu: Melanozis Koli. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014;18(4):132-136
C7. Yakan S, Sarı E, Erkan N,Yıldırım M, Vardar E, Coşkun A, Çetin DA, Eliyatkın N Breast Carcinosarcomas.
Meme Sagligi Dergisi / Journal of Breast Health 2014; 10:161-165.
C8. Oymaci E, Sarı E, Uçar D, Yakan S, Duran FY, Erkan N, Vardar E, Yıldırım M Endoskopide Nadir
Rastlanan Polipler: Tip 1 Gastrik Nöroendokrin Tümör (Net-Tip 1). İzmir Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Tıp Dergisi 2014; 18(4):121-125
C9. Tavusbay C, Sarı E, Kar H, Gür Ö, Hacıyanlı M, Ekinci N Senkron Mide ve Rektum Kanseri: Olgu
Sunumu. Kolon & Rektum Hastalıkları Dergisi 2015; 25:38-42
C10. Peskersoy M, Kamer E, Sarı E, Yıldız D, Hancerlioğluları O, Er A Negatif apendektomilerimizde
saptanan jinekolojik patolojiler. Ege Klinikleri Tıp Dergisi 2014; 52(3): 120-124
C11. Uçar AD, Cartı EB, Oymacı E, Sarı E, Yakan S, Yıldırım M, Erkan N Nüks Pilonidal Hastalık
Cerrahisi: İkinci Primer mi Reoperatif Cerrahi mi? Ulusal Cerrahi Dergisi 2015;
DOI: 10.5152/UCD.2015.3112
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1. Erdem Sarı, Serkan Karaıslı, Onur Dülgeroğlu, Özgün Akgül, İlker Kızıloğlu, Turan Acar, Kürşat
Yemez, Coşkun Onak, Mehmet Bayındır, Ercüment Tarcan İntestinal Obstruksiyona Neden Olan
Paraduodenal Herni Olgusu 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 2014
D2. Atakan Saçlı, Erdem Sarı, Erkan Oymacı, Ahmet Deniz Uçar, Ali Coşkun, Savaş Yakan, Erdem
Barış Cartı, Nazif Erkan, Mehmet Yıldırım Peptik Ülser Perforasyonları: Cerrahi Tedavi Seçenekleri 19.
Ulusal Cerrahi Kongresi 2014
D3. Erdem Sarı, Mehmet Hacıyanlı, Yusuf Kumkumoğlu, Serkan Karaıslı, Özcan Dere, Özgün Akgül,
Özlem Sayın Gür Primer Hiperparatiroidi Hastalarında İntraopereratif Parathormon Ölçümünün
Etkinliği 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 2014
D4. Mehmet Hacıyanlı, Yusuf Kumkumoğlu, Erdem Sarı, Cengiz Tavusbay, Güzide Gonca Örük, Mitat
Bahçeci, Hüdai Genç Fonksiyon Koruyucu Subtotal Adrenalektomi: Tek Merkez Deneyimi 19. Ulusal
Cerrahi Kongresi 2014
D5. Erkan Oymacı, Ahmet Deniz Uçar, Erdem Sarı, Erdem Barış Cartı, Mehmet Yıldırım, Nazif Erkan,
Savaş Yakan Ali Coşkun Cerrahi Endoskopi Ünitelerinde Tanı Ve Takip Protokollerinin Önemi 19.
Ulusal Cerrahi Kongresi 2014
D6. Erdem Sarı, Erkan Oymacı, Savaş Yakan, Ahmet Deniz Uçar, Atakan Saçlı, Erdem Barış Cartı,
Ali
Coşkun, Nazif Erkan, Durmuş Ali Çetin, Levent Genç, Serdar Aydoğan, Mehmet Yıldırım Kolon Kanseri
Kontrolünde Endoskopik Polipektominin Yeri 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 2014
D7. Erdem Sarı, Serdar Aydoğan, Ahmet Deniz Uçar, Erkan Oymacı, Ali Coşkun, Erdem Barış Cartı,
Savaş Yakan, Nazif Erkan, Mehmet Yıldırım, Durmuş Ali Çetin, Levent Genç, Atakan Saçlı Benign
Meme Kitlelerinin Bırads Evrelemesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 2014
D8. Cengiz Tavusbay, Erdem Sarı, Emine Özlem Gür, Haldun Kar,İbrahim Kokulu, Mehmet Hacıyanlı
Kolorektal Malignite Ameliyatlarında Hemostatik Enerji Cihazlarına Bağlı Iyatrojenik Üreter
Yaralanması: 4 Olgunun Analizi XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2013
D9. Yusuf Kumkumoğlu, Emir Çapkınoğlu, Erdem Sarı, Mehmet Hacıyanlı, İbrahim Kokulu, Emine
Özlem Gür Rektumda Az Görülen Bir Yabancı Cisim Olgusu XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi
Kongresi 2013
D10. Erdem Sarı, Erdinç Kamer, Serkan Karaisli, Taner Akgüner, Mustafa Peşkersoy Abdominal
Kompartman Sendromu Riski Olan Hastalarda Bogota Bag Uygulamalarımız XIV. Ulusal Kolon ve
Rektum Cerrahisi Kongresi 2013

D11. Cengiz Tavusbay, Erdem Sarı, Haldun Kar, Emine Özlem Gür, İbrahim Kokulu, Mehmet
Hacıyanlı Senkron Rektum ve Mide Kanseri: Olgu Sunum XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi
Kongresi 2013
D12. Cengiz Tavusbay, Haldun Kar, Ahmet Er, Erdem Sarı, Kemal Atahan, Emine Özlem Gür, Erdinç
Kamer, Mehmet Hacıyanlı 40 Yaş ve Altı Hastalarda Görülen Kolorektal Kanserlerin Analizi XIV. Ulusal
Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2013
D13. Emine Özlem Gür, Cengiz Tavusbay, Emir Çapkınoğlu, Erdem Sarı, İbrahim Kokulu, Yusuf
Kumkumoğlu, Turan Acar, Mehmet Hacıyanlı Lokal İleri Kolorektal Kanserlerde Çoklu Organ
Rezeksiyonunun Morbidite ve Mortaliteye Etkisi XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2013
D14. Mustafa Peşkersoy, Erdinç Kamer, Erdem Sarı, Deniz Yıldız, Ahmet Er Hidradenitis
Süpürativada Cerrahi Deneyimimiz XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2013
D15.Erdem Sarı , Kemal Atahan , Onur Dülgeroğlu , Evren Durak , Mehmet Hacıyanlı , Ercüment
Tarcan Onkolojik Hastalarda Port Kateter Uygulamalarımız 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözlü bildiriler:
E1. Erdem Sarı, Mehmet Hacıyanlı, Onur Dülgeroğlu, Hüdai Genç, Ercüment Tarcan, Arzu Avcı,
Türkan A. Rezanko, Fulya Çakalağaoğlu İnce İğne Aspirasyon Biopsi Sonucu Foliküler Neoplazi Olan
Hastalardaki Malignansi İnsidansı Ve Histolojik Tipleri 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012
E2. Özgün Akgül, K.E. Kamer, M.B Gökova, Erdem Sarı, Turan Acar, Mustafa Peşkersoy, Mehmet
Hacıyanlı Rastlantısal ve Rastlantısal olmayan papiller tiroid mikrokanserlerinin klinik ve patolojik
karakteristik özellikleri 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 2014
F-Kitap bölümü:
F1. Cerrahi ERCP Uygulamaları 2020 – Kolesistit ve Mirizzi Sendromunda ERCP ve Stent
Uygulamaları (bölüm 15)
G- Kongre katılımları:
G1. 14. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu, İzmir, 2010
G2. 3. Ege Cerrahi Günleri, İzmir, 2011
G3. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Mayıs 2012
G4. 11. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2012
G5. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013
G6. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014
G7. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya,2015
G8. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016
G9. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2017
G10. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi , Antalya , 2017
G11. 8. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. Bursa 2019
H-Kurs katılımları:
H1. Temel Cerrahi Eğitim Kursu, İzmir 2009
H2. Acil Radyoloji-Batın Ultrasonu Kursu, İzmir 2011
H3. 11. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2012
H4. Stapler Eğitim Ve Kullanımı Kursu, İzmir, 2012
H5. Türk Cerrahi Derneği Cerrahi Endoskopi Kursu, İzmir, 2014- Aktif olarak endoskopi ve
kolonoskopi yapmaktayım.
H6. Vasküler Cerrahi Kursu Antalya, 2014
H7. Laparoskopik Herni Tamiri Kursu, 2015
H8. Meme Ultrasonografisi Kursu, Antalya, 2016

H9. Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu, Antalya, 2017
H10. Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Kış Okulu Laparoskopik Bariatrik cerrahi hayvanlar üzerinde
eğitim kursu (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), 2017
H11.Marmara Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı – ERCP kursu.
I- Akademik geçmiş:
I1: 17 Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim dalında bir dönem Patoloji
dersi verdim.

BİLGİ ve RANDEVU İÇİN NUMARANIZI BIRAKABİLİR  UZMANLARIMIZA SORU SORABİLİRSİNİZ

Dosya Yükle
bottom of page
WhatsApp Entegrasyonu