top of page

Uzm.Dr. Mustafa BALCI

Biyokimya

Marmaris

Biyografi

Uzm.Dr. Mustafa BALCI 1964 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı Tıp eğitimini tamamlayarak 1988 yılında mezun oldu. Kura ile devlet hizmetine Şemdinli Merkez Sağlık Ocağında hükümet tabibi olarak başladı. 1990 yılında Körfez savaşi yıllarında Hakkari İl Sağlık Müdürü olarak sınır aşan göç ve mülteci kamplarının yönetimi ve çok uluslu organizasyonlarda çalıştı. Hakkari Doğumevi, Yüksekova Devlet Hastanesi ve Çukurca Hastanesi'nin tamamlanması ve faliye geçirilmesi sürecini yürüttü. 1991 yılında Ankara Hastanesi'ne tayin oldu. 1992 yılında başladığı Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'de başadığı uzmanlık eğitimini 1996 yılında tamamladı. Aynı yıl aynı Hastanede Transplantasyon Immünoloji ve Doku Tipleme Laboratuvarında göreve başladı. Yurtiçi ve yurtdışında aldığı eğitimlerle bilgi ve deneyim kazandı. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde böbrek, kalp ve karaciğer nakli için gerekli nitelikli laboratuvar hizmetlerini yönetti. Organ nakli dışında Numune Hastanesinde Kurulan Ulusal Kemik iliği Nakli merkezine hücresel ve moleküler seviyede HLA doku tiplendirme, Akım Sitomretri yöntemi ile aferez yöntemi ile elde edilen kök hücrelerin sayımlarını gerçekleştirdi. Ankara Onkoloji Hastanesi, Dışkapı SSK ve Sami Ulus Çocuk hastaneleri Hematoloji kliniklerine laboratuvar desteği sağladı. 1999-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilen HLA sistemi ve Transplantasyon İmmülojisi sempozyumlarına davetli konuşmacı olarak katıldı. Sağlık Bakanlığı İmmünoloji Bilim Kurulu üyeliği ve Doku Tipleme Labotauvar Yönergesini hazırlayan altı üyeli komisyonda Sağlık Bakanlığı temsilcisi olarak mevzuatın hazırlanmasında görev aldı. 2006 yılında Transplantasyon İmmonolojisi ve Genetiği Derneği(TİGED) kurulmasında, yedi kurucu üye arasında yer alarak, derneğin tüzüğünü hazırladı ve kuruluş çalışmalarını tamamladı. İlk altı yıl Dernek Genel Sekreteri faaliyetlerini yürüttü. Dernek bünyesinde uluslararası katılımlı kongreler ve sempozyumların organizasyonunda aktif görev aldı. Ülkemizde transplantasyonun gelişmesi ve çalışanların sertifikasyonunun sağlanması için çaba gösterdi. Ayrica Organ nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği(ONKKD) aktif üyesidir. Kongre kurs programlarına davetli konuşmacı olarak çağırılmıştır. Amerikan ve Avrupa İmmunogentik Dernekleri üyesidir. Çok sayıda doktora ve doçentlik tezilerinin laboratuvar çalışmalarını ve metodlarını hazırlamıştır. Otuzdan fazla ulusal ve uluslar arası yayın, yüzün üzerine atıf almıştır. Transplantasyon-2008 Kongresinde ''Solid Organ Transplantasyonunda CD4+/CD8+ Regülatuar T hücrelerinin Rolü'' adlı sözel bildirisi ile en iyi İmmünolojik çalışma teşvik ödülünü aldı. Mesleki alanda çok sayıda uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlara katıldı ve bildiri sundu. Kamu ve özel sektörde 2021 yılına kadar çalışmalarını yürüttü.2022 yılında Çankaya Özel Yaşam Hastanesi'nde laboratuvarlar sorumlusu olarak çalıştı 01.02.2023 tarihinden itibaren hastanemizde laboratuvarlar sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Eğitim

• 1988- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
• 1996 – Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya (Uzmanlık)

Tıbbi İlgi Alanları

• Transplantasyon İmmünolojisi
• Solid organ nakilleri (böbrek, kalp ve karaciğer)
• Kemik iliği nakli
• Kordon kanı bankacılığı

Yayınları

FİYAT BİLGİSİ ve RANDEVU İÇİN NUMARANIZI BIRAKABİLİR  UZMANLARIMIZA SORU SORABİLİRSİNİZ

Dosya Yükle
bottom of page
WhatsApp Entegrasyonu