top of page

NÜKLEER TIP
Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı, hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyonel görüntülemenin yapıldığı tıbbi birimimizdir. Bu bölümde nükleer tıp uzmanları gözetiminde gelişmiş teknolojik cihazlar ve nükleer tıp teknikerleri aracılığı ile görüntüleme yapılır. Gelişmiş ileri teknoloji ürünü olan bu cihazlar hastalıkların teşhisi ve tedavisinde yol göstericidir. Ayrıca PET/CT ve sintigrafi yöntemleriyle teşhise yardımcı olunmaktadır. Özellikle kanser hastalıklarının erken teşhisi, evrelenmesi ve tedaviye yön verilmesi açısından nükleer tıp bölümü tarafından çekilen görüntüler önemli bir yere sahiptir.

NÜKLEER TIP

FİYAT BİLGİSİ ve RANDEVU İÇİN NUMARANIZI BIRAKABİLİR  UZMANLARIMIZA SORU SORABİLİRSİNİZ

Dosya Yükle
bottom of page