top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Pet

PET-CT PET-CT Nedir? PET-CT, PET (Pozitron Emisyon Grafisi) ve CT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazlarının birleşmesinden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. Organlar ve anatomik bilgilerimizin 3 boyutlu görüntüsünü vermektedir. Diğer radyolojik görüntülemelerden farklı olduğu noktalar işlem sırasında pozitron yayabilen radyoaktif maddelerin kullanılmasıdır ve bu maddeler ile gözlemlenmek istenilen metabolik özelliklerinin anlaşılmasıdır. En sık kullanıldığı alan onkolojik hastalıklardır, kanserin ilk teşhisinden ileriki evrelere gelmesine, yaygınlığının belirlenmesinden, tedaviye verdiği cevabının değerlendirilmesinden, verilecek tedavinin, canlı kanser hücrelerinin ne kadar yoğun olduğunun tespit edilmesinden ve bu sayede hasta için en doğru tedavi şeklinin planlanmasına kadar bütün onkolojik hastalarda rahatlıkla yapılmaktadır. PET-CT Hangi Hastalıklarda Kullanılır? Meme kanseri Lenf Kanseri Akciğer Kanseri Cilt Kanseri Tiroid Kanseri Baş ve Boyun Kanserleri Mide Kanseri Yemek borusu Kanseri Pankreas Kanseri Mesane Kanseri Prostat Kanseri Rahim ağzı Kanseri Yumurtalık ve Rahim Kanseri Beyin Tümörleri PET-CT Hangi Amaçlar İçin Kullanılır? Kanser şüphesi olan dokunun incelenmesi, teşhisi ve evrelerinin belirlenmesi Benign/malign (iyi huylu / kötü huylu) lezyonların ayrımı Uygulanacak tedavinin gerekliliğinin ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi Radyoterapi planlamasında rehberlik Bypass ya da stent uygulanacak olan hastaların operasyona uygun olup olmadığının belirlenmesi Cerrahi ya da radyoterapi sonrasında gelişen skar (yara) dokusuyla canlı tümör dokusunun ayırt edilmesinde PET-CT Risk Durumu Nedir? PET taramasında, radyoaktif ilaç verildiğinden vücut radyasyona maruz kalacaktır.  Kullanılan radyoaktif ajanların alerjik özellikleri bilinmemektedir. Hamile veya hamilelik şüphesi olan hastalara yarar ve zarar oranı düşünülerek PET/BT çekimi önerilmemektedir. PET’ de kullanılan ajan çok az miktarda süte geçmektedir ve emzirmenin kesilmesine gerek yoktur. Fakat emziren annelerin ve bebeğin yakın temasının 12 saat boyunca kesilmesi önerilir. PET-CT İçin Hazırlık Süreci Nasıldır? Öncesinde şeker hastalığı, tansiyon ya da hamilelik durumu olup olmadığı konusunda sağlık profesyonelinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kan şeker değeri normal olan ve diyabet tanısı koyulmamış hastalar ilaç enjeksiyonundan en az 4 saat evvelde katı besin ve su haricinde sıvı besin almamalıdır. Tip 2 diyabeti tanısı olan hastaların oral antidiyabetik ilaçlarını alabilirler. Tip 1 veya insüline bağlı Tip 2 diyabet hastaları; sabah erken saatte kahvaltı yapıp normal, hızlı ya da kısa etkisi olan insülini uygulayabilir. Sonra su hariç başka katı veya sıvı gıda alamaz. Kliniğe geldiğinizde kan şekeri değeri 200 mg/dL’nin altında ise PET/CT çalışması yapılabilmektedir. Eğer 200 mg/dL’ye eşit veya daha fazla ise çalışma ertelenmektedir. Tüm hastaların randevu saatinden 1-2 saat öncesinden başlayarak minimum 2 litre su içmesi önerilmektedir. Eğer oral kontrast kullanılması gerekiyorsa verilen PET/CT hazırlık formunda bulunan kullanım şartlarını okunmalı ve ilaç bu yönergelere göre kullanılmalıdır. İşlem Nasıl Uygulanır? Kullanılan radyoaktif madde damardan enjekte edilmektedir. Enjeksiyondan sonra 60 dk boyunca hasta özel odalarda istirahat halinde bekletilmektedir. Bu istirahat süresinden sonra tarama işlemine başlanabilir.  Tarama bölgesi beyin de dahil uyluk üst kesimine kadar olan vücut bölgesidir. Tarama süresi hastanın boyuna göre 15-25 dk. arasında değişebilir. Tarama boyunca, görüntülerin bulanık olmaması açısından oldukça hareketsiz durulması önem arz etmektedir.  İşlem sonrasında görüntülerkontrol edilir ve bazı durumlardan dolayı ek görüntülerin alınması gerekebilir. Uzman doktor görüntüleri yorumlayarak rapor hazırlar.
bottom of page