GÖĞÜS HASTALIKLARI


GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs Hastalıkları Bölümümüzün tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri, Astım, Alerji, Bronşit, Pnömoni, Plorezi, Sarkoidoz, Pnomotorax, Pulmoner Emboli yer almaktadır. Bu hastalıkların tanısı için hastanemizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır.