KULAK BURUN BOĞAZ

Kronik orta kulak hastalıklarının cerrahi tedavisi otoskleroz ve fasyal sinir ameliyatları, mikrolaringoskopik cerrahi tekniği ile ses telleri nodül ve poliplerine müdahale ve baş -boyun tümörlerinin cerrahi tedavisi yapılmaktadır.


Tüm çocuk kulak burun boğaz hastalıklarının, uygun pediatrik enstürimanlarla teşhis ve tedavileri yapılabilmektedir. Erişkin ve çocuk Tonsillektomi (bademcik ameliyatı) operasyonları Thermal Welding isimli cihazla, çok daha az kanamalı ve daha az ağrıyla uygulanabilmektedir. Ayrıca pediatrik hastaların geniz eti, kulak ventilasyon tüpü ve konjenital kist/kitlelerin operasyonları yapılmaktadır.Tüm gece uyku analizi (Polysommografi) ile horlama ve Obstrüktif Sleep Apne Sendromu’nun (Uyku sırasında solunum durma atakları) tanısı konularak derecesi belirlenmekte ve uygun cerrahi tekniklerle tedavisi yapılmaktadır.

Özel Yücelen Hastanesi’nde doğan her bebeğin oto-akustik emisyon değerleri ölçülerek, yenidoğan işitme tarama testi yapılmakta ve böylece konjenital işitme kayıplarının erken tanısı sağlanmaktadır.

  • ODYOMETRİ
  • TİMPANOMETRİ
  • TEOAE ( TRANSIENT EVOKED OTO AKUSTIK EMİSYON-YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA TESTİ )