top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp
Uz.Dr. Halidun Bedri Yücel

Uz.Dr. Halidun Bedri Yücel

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatri)

Hastanesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet) Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi (İhtisas)

ÇOCUK SAĞLIĞI, Aşılama büyüme gelişme, boy kısalığı, ateşli ve döküntülü hastalıklar, alerjik rinit, ürtiker, astım, inek sütü alerjisi, laktoz intoleransı, enfeksiyon hastalıkları, yenidoğan sarılıkları, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma sorunları, çocukluk çağı gastroösefegeal reflü hastalığı, çocukluk çağı gastritleri, paraziter hastalıklar

bottom of page