top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp
Uz.Dr. Eray Özüesen

Uz.Dr. Eray Özüesen

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatri)

Hastanesi

1990 - İstanbul Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
1996 - SSK Bakırköy Doğumevi ve Kadın ve Çocuk Hast. EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI, Aşılama büyüme gelişme, boy kısalığı, ateşli ve döküntülü hastalıklar, alerjik rinit, ürtiker, astım, inek sütü alerjisi, laktoz intoleransı, enfeksiyon hastalıkları, yenidoğan sarılıkları, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma sorunları, çocukluk çağı gastroösefegeal reflü hastalığı, çocukluk çağı gastritleri, paraziter hastalıklar

bottom of page