top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp
Op.Dr. Ferda Delice (Kaygısız)

Op.Dr. Ferda Delice (Kaygısız)

Göz Hastalıkları Uzmanı

Hastanesi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1989 (Mezuniyet) Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 1996 (Uzmanlık)

Kırma Kusurları (Refraksiyon), Katarakt ve Tedavisi (Facoemülsifikasyon), Glokom ve Tedavisi (Göz Tansiyonu), Pediatrik Oftalmoloji, Şaşılık, Oküloplastik Cerrahi, Fundus Floresein Anjiografi (FFA), Optik Kohorens Tomografi (OCT)

bottom of page