top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Uz.Dr. Zümrüt Salın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatri)

Özel Muğla Yücelen Hastanesi

1991-İzmir Dr. Behçet Uz. Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH 1984-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ÇOCUK SAĞLIĞI, Aşılama büyüme gelişme, boy kısalığı, ateşli ve döküntülü hastalıklar, alerjik rinit, ürtiker, astım, inek sütü alerjisi, laktoz intoleransı, enfeksiyon hastalıkları, yenidoğan sarılıkları, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma sorunları, çocukluk çağı gastroösefegeal reflü hastalığı, çocukluk çağı gastritleri, paraziter hastalıklar

bottom of page