top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Uz.Dr. Yücel Kahyaoğlu

Psikiyatri Uzmanı

Özel Muğla Yücelen Hastanesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1986 (Mezuniyet) İzmir Atatürk Devlet Hastanesi (Psikiyatri Uzmanlığı) 1996

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Panik Bozukluk, Depresyon, Panik Atak, Şizofreni, Duygudurum Bozuklukları (Depresyon ve Mani), Kişilik Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılı-Zorlantılı Bozukluk), diğer Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk,Yaygın Anksiyete Bozuklukları, Fobiler, Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu), Yeme Bozuklukları, Yas Reaksiyonları, Uyku Bozuklukları ve Cinsel İşlev Bozuklukları, farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi)

bottom of page