top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Uz.Dr. Tansel Erdem Azık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatri)

Özel Muğla Yücelen Hastanesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet) 1997 Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (İhtisas) 2003
Pittsburgh Children Hospital Çocuk Allerji Bölümü 2009

ÇOCUK SAĞLIĞI, Aşılama büyüme gelişme, boy kısalığı, ateşli ve döküntülü hastalıklar, alerjik rinit, ürtiker, astım, inek sütü alerjisi, laktoz intoleransı, enfeksiyon hastalıkları, yenidoğan sarılıkları, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma sorunları, çocukluk çağı gastroösefegeal reflü hastalığı, çocukluk çağı gastritleri, paraziter hastalıklar

bottom of page