top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Uz.Dr. Hasan Tekkuş

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatri)

Özel Muğla Yücelen Hastanesi

2005 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 - İstanbul Üniversitesi Ümraniye E.A.H. (Uzmanlık)

ÇOCUK SAĞLIĞI, Aşılama büyüme gelişme, boy kısalığı, ateşli ve döküntülü hastalıklar, alerjik rinit, ürtiker, astım, inek sütü alerjisi, laktoz intoleransı, enfeksiyon hastalıkları, yenidoğan sarılıkları, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma sorunları, çocukluk çağı gastroösefegeal reflü hastalığı, çocukluk çağı gastritleri, paraziter hastalıklar

bottom of page