top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Uz.Dr. Cenk Elibol

Radyoloji Uzmanı

Özel Muğla Yücelen Hastanesi

2009 - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Girişimsel radyoloji, Safra Yolları Girişimleri, Üriner Sistem Girişimleri, Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi İşlemleri, Karın Bölgesi Radyolojisi, Üreme ve Genital Sistem Radyolojisi, Ayrıntılı Vücut Ultrasonografi, Fetal Ultrasonografi- Doppler Ultrasonografi

bottom of page