top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Op.Dr. Merih Yılmaz

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Özel Muğla Yücelen Hastanesi

2012- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Koroner arter baypas cerrahisi, Kalp kapak cerrahileri, Aort anevrizma/diseksiyon cerrahileri, Aort kökü cerrahisi, Ventrikül anevrizma cerrahisi, Atrial septal defekt (ASD), Periferik atar damar cerrahileri (kapalı/açık), Karotis (şah damarı) cerrahisi

bottom of page