top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Op.Dr. Arman Ataç

Göz Hastalıkları Uzmanı

Özel Muğla Yücelen Hastanesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1993 (Mezuniyet) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1999 (Uzmanlık)

Kırma Kusurları (Refraksiyon), Katarakt ve Tedavisi (Facoemülsifikasyon), Glokom ve Tedavisi (Göz Tansiyonu), Pediatrik Oftalmoloji, Şaşılık, Oküloplastik Cerrahi, Fundus Floresein Anjiografi (FFA), Optik Kohorens Tomografi (OCT)

bottom of page