top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Op.Dr. Ahmet Kılıç

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Özel Muğla Yücelen Hastanesi

1998 - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

KOAH'ta BALON TEDAVİSİ, Videotorakoskopik Girişimler (VATS); VATS Timektomi, Bül Eksizyonu, Wedge Rezeksiyon, Lobektomi, Plorektomi, Kanser Cerrahisi, Anfizem Cerrahisi, Tüberküloz Cerrahisi, Travma Cerrahisi, Kaburga Kırıkları Kapalı ve Açık Tedavisi, Akciğer Delinmesi Pnömotoraks, Akciğerde Hacim Azaltıcı Cerrahi (Volume Reduction Surgery), Mediyastinoskopi, Bronkoskopi, Özofagoskopi, Göğüs Duvarı Deformiteleri (NUSS Tekniği) (VATS ile), Diafragma Cerrahisi, Trakea Cerrahisi, Trakeal Stentler

bottom of page