top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Dr. Güneş Ermumcu Illıng

Halk Sağlığı Uzmanı

Özel Muğla Yücelen Hastanesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1980 - Mezuniyet
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1984 - Uzmanlık

Halk Sağlığı Uzmanı ve Acil Tıp

bottom of page