top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Uz.Dr. Taylan Şahingözlü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatri)

Hastanesi

Hacettepe Üniversitesi - İngilizce (2008)
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık (2014)

ÇOCUK SAĞLIĞI, Aşılama büyüme gelişme, boy kısalığı, ateşli ve döküntülü hastalıklar, alerjik rinit, ürtiker, astım, inek sütü alerjisi, laktoz intoleransı, enfeksiyon hastalıkları, yenidoğan sarılıkları, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma sorunları, çocukluk çağı gastroösefegeal reflü hastalığı, çocukluk çağı gastritleri, paraziter hastalıklar

bottom of page