top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Uz.Dr. Hasan Murat Dikmen

Radyoloji Uzmanı

Hastanesi

Marmara Üniversitesi Radyodiagnostik ABD

Girişimsel radyoloji, Safra Yolları Girişimleri, Üriner Sistem Girişimleri, Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi İşlemleri, Karın Bölgesi Radyolojisi, Üreme ve Genital Sistem Radyolojisi, Ayrıntılı Vücut Ultrasonografi, Fetal Ultrasonografi- Doppler Ultrasonografi

bottom of page