top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Uz.Dr. Erol Kaya

Başhekim (Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı)

Hastanesi

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (Mezuniyet) 1985 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (Uzmanlık) 1988 - 1992

Akciğer Kanseri, Astım, Allerjik Hastalıklar, Akut-Kronik Bronşit, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), Pnömoni (Zatürre), Plörezi (Akciğerde sıvı toplanması), Tek Hava Yolu Hastalığı, Tüberküloz (Verem), Sarkoidoz, Pnömotoraks, Pulmoner Emboli, Kaburga Kırıkları, Uyku Apne Sendromu
Bronkoskopi, SFT (Solunum Fonksiyon Testi), Polisomnografi (Uyku Apnesi Testi)

bottom of page