top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Uz.Dr. Duyşen Kaya

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Hastanesi

1999 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
2004 - Ankara Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. EA Hastanesi (UZmanlık)

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, Alerji, Koah (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), Akciğer Kanseri, Astım, Alerji, Bronşit, Pnömoni (Zatürre), Plorezi, Sarkoidoz, Pnomotorax, Pulmoner Emboli, Nefes Darlığı, Öksürük, Hırıltı, Uyku Apnesi, Sigara Bıraktırma, Alerjik Rinit (Saman Nezlesi)

bottom of page