top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Uz.Dr. Ali Ulutürk

Psikiyatri Uzmanı

Hastanesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Panik bz. Depresyon, Panik Atak, Şizofreni, Duygudurum Bozuklukları (Depresyon ve Mani), Kişilik Bozuklukları, Obsesif- Kompulsif Bozuklukları (Takıntılı-Zorlantılı Bozukluk), diğer Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk,Yaygın Anksiyete Bozuklukları, Fobiler, Sosyal Fobi, Travma Sonları Stres Bozukluğu ), Yeme Bozuklukları, Yaş Reaksiyonları, Uyku Bozuklukları ve Cinsel İşlev Bozuklukları, farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi)

bottom of page