top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Op.Dr. M. Kaan Günal

Göz Hastalıkları Uzmanı

Hastanesi

1987 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 - Göztepe SSK Hastanesi

Kırma Kusurları (Refraksiyon), Katarakt ve Tedavisi (Facoemülsifikasyon), Glokom ve Tedavisi (Göz Tansiyonu), Pediatrik Oftalmoloji, Şaşılık, Oküloplastik Cerrahi, Fundus Floresein Anjiografi (FFA), Optik Kohorens Tomografi (OCT)

bottom of page