top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Doçent Dr. S. Mehmet Çamurdanoğlu

Radyoloji Uzmanı

Hastanesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet) 1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık) 1988

Girişimsel radyoloji, Safra Yolları Girişimleri, Üriner Sistem Girişimleri, Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi İşlemleri, Karın Bölgesi Radyolojisi, Üreme ve Genital Sistem Radyolojisi, Ayrıntılı Vücut Ultrasonografi, Fetal Ultrasonografi- Doppler Ultrasonografi

bottom of page