top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

YOĞUN BAKIM


Yoğun bakım nedir?

Ağır hastalıkları ve/veya geçirdikleri yaralanmalar, travmalar nedeniyle vücutlarında meydana gelen çeşitli hasarlar sonucunda hayatları risk altında bulunan ve özel bir tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kişilerin gözlem altına alıp tedavisinin gerçekleştirildiği yerlerdir. Bir ya da birden fazla organının işlevini yerine getirememesi sonucunda hayati fonksiyonları risk altına giren kişiler, yoğun bakım ünitelerinde, bu tür durumlar karşısında ne yapması gerektiği konusunda eğitim almış kişiler tarafından gözlem altında tutulmaktadır.

Olası olumsuzluklara derhal müdahalenin yapıldığı yoğun bakım ünitelerinin başlıca amacı, gerekli tüm tıbbi tedaviyi uygulayarak hastanın hayatla bağının kopmasının önüne geçmektir.Yoğun bakım üniteleri, aniden genel durumu bozulan veya takibinde sağlık durumu hızla kötüleşen hastalara erken ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek üzere donanımlıdır.Hastaların kritik durumları göz önüne alınarak sağlık hizmetlerinin en verimli şekilde sürdürülmesi, enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi gibi hedeflere yönelik olarak yoğun bakım üniteleri ciddi tedbirler alarak yönetilir. Bu sebeple hasta yakınları, yoğun bakımda yatan hastalarda günün belirli saatlerinde görüşebilir veya sorumlu sağlık profesyonelinden bilgi alabilir.
Ziyarete gelen hasta yakınlarının 1. derece akraba seviyesinde olmasına dikkat edilir. Yoğum bakım ünitelerinde; mekanik ventilatör olarak da bilinen solunum destek cihazları, oksijen destek sistemleri, diyaliz ve yatak başı görüntüleme ekipmanları gibi özel tıbbı cihazlar kullanılır.

Yoğun bakım nelere bakar?

Kritik Ameliyatlar:

İnsanın kalp, beyin gibi yaşamsal organlarında meydana gelen sorunları gidermek amacıyla yapılan veya kronik organ yetmezliği olan hastaların cerrahi herhangi bir prosedür uygulanması sonrasında, erken dönemde öngörülen riskleri hasta adına minimalize etmek ve ortaya çıkabilecek durumlara hızlıca müdahale edebilmek için uygun görülen sürede yoğun bakımda takipleri gerekmektedir. Herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadığı takdirde, hasta yoğun bakımdan kısa sürede çıkıp tedavisinin kalan kısmını klinik servislerde tamamlayabilmektedirler.

Travmalar:

Vücudun kafa bölgesine alınan darbeler, yaralanmalara ve beyinde birtakım hasarlara yol açabilmektedir. Vücuttaki farklı bölgelerin veya organların ciddi bir bozulmaya maruz kalıp işlevlerini yitirmesine, bu nedenle diğer organları da çalışamaz hâle getirip hayati risk oluşturmalarına politravma adı verilmektedir. Kafa travmasına veya politravmaya maruz kalan bir kişiye dakikalar içinde tıbbi müdahale yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde göğüs kafesinde yer alan organların aldığı ağır darbeler neticesinde bozulmaya uğrayıp işlevini yerine getirememesi, kimi zaman hastanın yoğun bakım tedavi altına alınması sonucuna yol açabilmektedir.

Ani Kalp ve Solunum Durması:

Kişinin nefes alamaması, tüm uyaranlara rağmen tepki vermemesi, kalp ritminin olmamasıyla ortaya çıkan duruma “ani kalp durması” adı verilmemektedir. Solunum durması ise kişinin nefes alarak vücuduna oksijen taşınmasını sağlayan işlevi yerine getirememesidir. Her iki durum da saniyeler/ dakikalar içinde müdahale edilmesi gereken ve her geçen dakikada hastanın zihinsel fonksiyonlarının geri döndürülemez şekilde bozulması ile sonuçlanabilecek çok hızlı ve yakın takip gerektiren tıbbi durumlardır.
Akut Solunum Yetmezliği:

Akciğerlerin vücudun gereksinim duyduğu oksijeni almakta güçlük çekmesi, organlar için son derece zararlı olan karbondioksiti ise atmakta zorluk çekmesi sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıktır. Bu durum birçok organa zarar verebilmektedir.

Akut ve Kronik Organ Yetmezliği:

Yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla karşılaşılan bir durum olan akut ve kronik organ yetmezliği, ölümcül sonuçlara yol açabilecek kadar önemli bir hastalıktır. Herhangi bir organda meydana gelen bozulma zamanla diğer organlarında da işlevini kaybetmesine sebep olabilmekte ve çoklu organ yetmezliğine yol açabilmektedir.

Zehirlenme:

Kimyasal maddeler, tüketilmesi riskli gıdalar, hava kirliği gibi birçok faktör akut veya kronik zehirlenmelere neden olabilmektedir. Hayati risk taşıyan akut ve kronik zehirlenmelerin tedavi süreçlerinde, yoğun bakım üniteleri önemli bir rol üstlenmektedir.
Hastanemizdeki yoğun bakım üniteleri:
Dahiliye yoğun bakım
Cerrahi yoğun bakım
Koroner yoğun bakım
Kalp damar yoğun bakım
Yenidoğan yoğun bakım olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

bottom of page