top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

KULAK HASTALIKLARI

KULAK HASTALIKLARI
Ani İşitme Kayıpları, Akut ve Kronik Kulak İltihapları
İdiopatik ani sensorinöral işitme genellikle tek taraflı olan, ani gelişen, otoskopik muayenenin tamamen normal olduğu işitme kaybıdır. tek taraflı çınlama, uğultunun eşlik ettiği bu durum aniden beliren ve ilk üç günde giderek artan bir şiddete sahiptir. kortikosteroidler ve damar genişletici etkisi olan vazodilatatörler ile tedavi süreci yürütülmektedir. Bazı durumlarda kulak içine steroid enjekte edilir.
Akut kulak iltihabı, otitismedia olarak isimlendirilmektedir. Serözotitismedia (sulu kulak iltihabı), akıntılı otitismedia, akut pürülanotitismedia ve salgılı otitismedia(olmak üzere dört farklı türü vardır. Salgı azaltıcı damlalar, antibiyotik ilaçlar ile tedavi süreci yürütülmektedir. Kulak zarı üzerinde fazla basıncın olması durumunda cerrahi operasyon (myringotomi) gerekebilir.


Orta Kulakta Sıvı Birikmesi

Kulak zarının arkasında bulunan bölüm orta kulak bölümüdür. Östaki borusundaki tıkanmalar orta kulakta negatif basıncın oluşmasına bu da orta kulakta sıvı birikmesine neden olmaktadır.
Antibiyotik tedavisi, dekonjestan, streoid, antihistaminik tedavileri ile tedavi süreci yürütülmektedir. Bu tedavilerin yetersiz kalması ve başarılı olamaması durumunda cerrahi operasyon gerekmektedir. Kulak zarına ventilasyon tüpü takılarak yapılan bir cerrahi operasyon ile sıvı toplanmasının önüne geçilmektedir.

Baş dönmesi

Baygınlık, sersemlik, zayıflık veya dengesizlik hissi yaşanması durumu olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak altta yatan bir hastalığa bağlı olarak görülen bir semptomdur.
Denge sinirinin iltihaplanması, migren, stres, demir eksikliği, beyin tümörleri, boyunda oluşan bazı hastalıklar, bazı travmalar baş dönmesine neden olmaktadır. Baş dönmesinin kusma, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, uyuşma gibi semptomlarla birlikte görülmesi durumunda acilen bir hekime başvuruyor olmanız önerilmektedir.
Baş dönmesinin iç kulak rahatsızlığı, taşıt tutması ve bazı ilaçların yan etkileri, yaralanma, enfeksiyon, zayıf kan dolaşımı gibi birçok nedeni olabilir. KBB uzmanı tarafından fiziki muayene ve tetkiklerden sonra tedavi süreci planlanmaktadır.


Kulak Bölgesindeki Tümörler

Kulak bölgesinde nadir de olsa tümörler görülmektedir. Bazıları kötü huylu tümörlerdir. Kötü huylu tümörler tipik olarak hücreleri hızla bölünen ve çoğalan dokulardan ortaya çıkarlar.
Dış kulakta görülen tümörler çoğunlukla deri kanserlerinden kaynaklanmaktadır. Ancak iyi huylu olan tümörler de görülebilir. İşitme kaybı, dolgunluk hissi, dengesizlik, baş dönmesi, ağrı, kanama, kulak akıntısı, kulakta özellikle kalp atışları ile paralellik gösteren seslerin gelmesi, çınlama gibi semptomları bulunmaktadır. İyi huylu ya da kötü huylu tümörlerin tedavisi için cerrahi yöntem gereklidir. Kötü huylu tümörlerin cerrahi tedavisinden sonra radyoterapi uygulamaları gerekebilir.

bottom of page