top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

DEMANS

DEMANS
Kişinin bilişsel işlevlerinde, daha önce edindiği işlev düzeyine göre kötüleşme evresine kadar ilerleyen klinik sendromdur.

Davranış bozuklukları, sosyal ve mesleki aktivitelerde bozulma gözlenmektedir. Bir diğer etkilenen işlev grubu ise günlük yaşam aktiviteleridir.

Demans (bunama) unutkanlıkla aynı değildir. Demans hastaları gençliklerini şaşırtıcı detaylar ile anlatabilirken yeni bilgileri öğrenme, kaydetme ve hatırlamada güçlük çeker.

Demansta kişinin günlük hayatını diğer kimselerin yardımına ihtiyaç duyacak şekilde etkileyecek derecede bellek yitimi meydana gelir. İlerleyici ve ölümcüldür. Alzheimer demansın en önemli nedenlerinden biridir.
65 yaş üzerinde demans sıklığı %5-10 ve her 5 yılda bir iki katına çıkmaktadır. 85 yaşındakilerin %20-50 kadarında demans gözlenmektedir.

Demans hem gelişimi ve hem de gelişmekte olan ülkeler açısından ciddi bir sağlık sorunudur. Sinsi unutkanlıkla başlar, yaşlılıkta unutkanlık normal olarak görülmemelidir.

Erken yakalanan vakalar ilaçla tedavi uygulanarak ağır demansa dönüşme süresi uzatılmakta, hastanın kendine bakabilme yetkisi korunmaktadır.


Demansın Evreleri

ERKEN EVRE

Unutkanlık, kelime bulmada zorluk
Kişilik değişikliği
Hesaplamada zorluklar
Eşyaları kaybetme, yerini karıştırma
Soru ve cümlelerin tekrarı
Kişi, yer ve zaman kavramının karıştırılması

ORTA EVRE

Bellek kaybında artış
Uygunsuz kelime kullanma
Basit bakım yeteneklerinde kaybolma
Kişilik değişikliği, gece- gündüz ayrımının kaybı
Uzak akraba, arkadaş hatırlayamama
İletişim zorluğu
Aşırı sinirlilik, amaçsız gezinme, hayal görme

İLERİ EVRE

Beslenmede yetersizlik
İdrar ve dışkı kaçırma
Hareket yeteneğinde kayıp- yatağa bağımlılık
Son dönemlerde tüm hareket, konuşma, yeme fonksiyonlarının kaybıDemans Hastasında Sağlığı Koruma Önlemleri
Demanslı hastaların bakımında, yakınlarına büyük görev düşer.
Düzenli egzersiz yapılması
Diğer hastalıkların takibi
Ağız ve diş hijyeninin sağlanması
Gözlük kullanılması
İşitme problemleriyle başa çıkma
İlaçların düzenli şekilde kullanılması
Ev içinde güvenliğin sağlanılması
önemli başlıklardandır.

bottom of page