top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

BOĞAZ HASTALIKLARI

BOĞAZ HASTALIKLARI

Dispne, Trakeotomi , Trakeostomi


Dispne, zor nefes almak olarak tanımlanabilir. Nefes almada zorlanan bireylerde yabancı cisim, travma, yanık, tümör, larinjit, anjiyoödem, anaflaksi gibi hastalıklar akut olarak görülmektedir. Hastanın öncelikli olarak nefes almasının kolaylaştırılması, ventilasyonun sağlanması gereklidir.
Trakeotomi, hastanın yeterli derecede hava alamadığı durumlarda trekea ön duvarına (2.ve 3. kıkırdak halkaları arasından) bir delik açılarak yeterli havanın alınmasını sağlamak işlemine verilen isimdir. Üst solunum yollarında oluşan ve hayatı tehdit eden durumlarda ventilasyon bu işlem ile sağlanmaktadır. Bu işlem acil veya elektif şartlarda yapılabilmektedir. Sıklıkla uzamış entübasyon nedeniyle elektif şartlarda trekotomi açılır.

Ranula Tedavisi

Ranula, ağız tabanının ön bölümüne yerleşmiş mavi görünümlü bir mukoseldir. Ranula hastalığında, fiziki muayenede dilin altında oluşan bir sıvı koleksiyonu veya kist olarak karşılaşılmaktadır. Tükürük bezi kanallarının yırtılması veya tıkanması durumunda karşılaşılan bir durumdur. İki çeşit ranula vardır. Kistin dilin altında ağız tabanında oluşması basit ranula, kistin ağzın altından boyuna doğru büyüdüğü durumlar dalma (plunging)ranula olarak isimlendirilmektedir. Dalma (plunging) türünde ranulaya nadir olarak rastlanmaktadır. Bu hastalık tükürük bezi bozukluğu hastalık olarak da özetlenebilir.
Tedavi yöntemi buradaki kistin boyutuna göre değişiklik göstermektedir. İğne aspirasyonu, insizyon ve drenaj, marsupializasyon veya ranulanın cerrahi olarak çıkarılması şeklinde yürütülmektedir. İğne aspirasyonunda hastanın ranula bölgesinde birikmiş sıvı alınır. İnsizyon ve drenajda bölgeye küçük bir kesi açılarak kistik doku çıkarılır. Marsupializasyon ise bölgede yapılan küçük kesi sonrasında kenarların dikilerek bölgenin açık bırakılması işlemidir. Cerrahi operasyonda ranulanın tekrar etmesi ihtimaline karşı ranula ve tükürük bezi çıkarılmaktadır.

Dil bağı tedavisi

Dili ağız tabanı ile birleştiren ve frenulum adı verilen dokunun normalden daha kısa olması durumudur. Bu hastalık doğuştan bir rahatsızlıktır. Emzirme, konuşma ve diş sağlığı gibi birçok durumu etkilemektedir. Doğumdan hemen sonra yapılacak rutin muayenede tespit edilir. Dil bağının kesilmesi ile dil hareketleri serbestleştirilir. Konuşma ve yutma fonksiyonları düzelir.


Dil kesi onarımı

Genellikle çocukluk çağında düşme nedeniyle dil ve dişler arasında kalarak kesilir. Anestezi altında kesi süture edilir.

Horlama ve Apne Tedavisi

Uyku esnasında solunum yaparken, hava yolunun dar olduğu bölgelerde yumuşak dokular gevşek olduğunda karşılıklı olarak bulunan mukoza yüzeyleri birbirine sürtünerek ses çıkarmaktadır. Bu durum horlama olarak bilinmektedir.
Uyku esnasında solunum durması durumunun 10 saniyeyi geçecek şekilde olması durumu da uyku apnesi olarak isimlendirilmektedir. Hastanemizde horlama ve uyku apnesi gibi hastalıklar için öncelikli olarak üst solunum yollarının muayenesi ve fiziki muayene yapılmaktadır.
MR, bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler uyku apnesine neden olan anatomik bozukluklar teşhis ve tanısında kullanılmaktadır. Uyku analizi, uyku endoskopisi gibi tetkikler de gerekebilmektedir. Hastalığın tanısı konulduktan sonra tedavi planlanmaktadır. İlaç tedavisi, pozitifi hava basıncına sahip CPAP cihazı ile tedavi, cerrahi operasyonlar hastanemizde başarılı ve alanında uzman hekimler tarafından yürütülmektedir.

Bademcik ve Geniz Eti Hastalıkları

Farinks(yutak) , bademcik ve geniz eti bölgelerinin enfeksiyon ve inflamasyonu genellikle çocukluk döneminde sıklıkla karşılaşılan hastalıklardandır. Farinks, ağız boşluğunun arkasında ve yumuşak damağın gerisinde yer alan bir bölge olarak tanımlanmaktadır. Bu bölgede görülen enfeksiyonlu hastalıklar boğaz enfeksiyonları olarak ele alınmaktadır. Farinks iltihabı genellikle yutak bölgesinde görülen bir iltihaplı hastalıktır.

Bademcik iltihabı genellikle A grubu streptokokların neden olduğu bakteriyel bir hastalıktır. Kulak ağrısı, boğazda kuruluk, ateş, yutma güçlüğü ve/veya yutarken ağrı, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme gibi belirtileri bulunmaktadır. Bu hastalığın tedavisi genellikle antibiyotik içerikli ilaçların reçetendirilmesi ile tedavi edilmektedir. Bazı durumlar için bademciklerin cerrahi operasyonla çıkarılması işlemi (tonsillektomi) yapılabilmektedir.

Geniz eti, burnun arkasında geniz bölgesi tavanında bulunan bölge geniz eti olarak isimlendirilmektedir. Bazı durumlarda geniz etinin büyüyürek burun tıkanıklığına neden olması durumunda horlama ya da uyku sırasında solunumun 10 saniyeyi geçecek şekilde durması (uyku apnesi) gibi sorunlara neden olmaktadır. Adenoidektomi isimli cerrahi bir operasyonla geniz eti ameliyatı yapılmaktadır. Günümüzde 3 yaş altı çocuklar için bile bu işlem başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ses teli bozuklukları (polip ve nodüller)

Tek taraflı ses teli şişlikleri olarak ortaya çıkan bir hastalık olarak ses tellerinde polip görülmektedir. Bu ses tellerinde görülen polipler, saplı veya geniş tabanlı bir et parçasıdır. Nodüller poliplere göre daha küçük ve sabit bir yerde görülen et parçalarıdır.
İlaç tedavileri ve cerrahi operasyon ile tedavi süreci yürütülmektedir. Bu ses telinindeki parçaların çıkarılması için çok basit bir cerrahi operasyon gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık bir saat süren işlem genel anestezi altında yapılarak hasta aynı gün taburcu olmaktadır.

Ses ve konuşma bozuklukları

Seste perde ya da rezonansında ortaya çıkan anormallikler ses bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Normalin dışında gerçekleşen her türlü ses değişimi ve anormalliği ses bozukluğudur. Ses telleri üzerinde beliren küçük problemler bile ses bozukluklarına yol açabilmektedir. Ergen erkeklerin sesinde zamanla kalınlaşma meydana gelmektedir. Bazı ergen erkeklerde bu kalınlaşma gerçekleşmemekte ses incelmektedir. Buna mutasyonel falsetto adı verilmektedir. Konversiyonel afoni, nörolojik bir sorun olmamasına karşın, ses tellerinin titreşmemesi durumudur. Spazmodikdisfoni ise nörolojik bir problemden kaynaklanan ses bozukluğudur. Farklı türlerde görülebilen ses bozukluklarının tedavisi hastanemizde başarılı bir şekilde yürütülmektedir.
Konuşma bozuklukları, esletim (artikülasyon) bozukluğu, kekemelik ve motor konuşma bozuklukları şeklinde üç ana grupta ele alınmaktadır. Dudak damak yarıklarına bağlı konuşma bozuklukları, işitme kaybına bağlı konuşma bozuklukları, motorsal konuşma bozuklukları, kekemelik gibi problem konuşma bozuklukları türleridir.

bottom of page