top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

ANAL FİSSÜR VE FİSTÜLLER

ANAL FİSSÜRLER ve FİSTÜLLER

Hastanemiz genel cerrahi polikliniğinin ilgilendiği rahatsızlıklar arasında anal bölgede oluşan fissürler ve fistüller bulunmaktadır.

Anal Fissürler ve Fistüller Nedir?

Anal fissürler anüsteki çatlaklar ve yırtıklardır. Makat çatlağı olarak da bilinirler. Uzun süreli kabızlık ve dışkılarken aşırı zorlamadan kaynaklı oluşabilir. Kolit ve crohn hastalıkları anal fissürleri tetikleyebilmektedir. Fistüller ise bağırsak bitişi ve anüs arasında oluşan küçük boşluklardır. Genellikle perianal apseler kaynaklı oluşurlar. Diğer sebepler olarak yetersiz sıvı alımı ve lifli besinlerin az tüketilmesi görülmektedir.

Anal Fissür ve Fistül Belirtileri Nelerdir?

Anal fissür belirtileri anüste hassasiyet, yanma, ağrı, şişlik, akıntı, tahriş ve dışkılarken güçlük olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu belirtiler basur ve kondilom belirtileriyle karıştırılabilen belirtiler olduğundan doktora erken gidilmesi önemlidir. Tedavi edilmediği takdirde komplikasyonlara sebebiyet verebilir ve tedavisi zorlaşır. Fistüller bulundukları yere göre vajina ve mesane arasında ise vezikovajinal, mesane ve bağırsak arasında ise enterovezikal, mesane ve uterus arasında ise vezikouterin, vajina ve üreter arasında ise üreterovajinal, vajina ve üretra arasında ise üretrovajinal, kalın bağırsak ve mesane arasında ise kolovezikal ve vajina ve rektum arasında ise rektovajinal olarak ayrılırlar.

Anal Fissür ve Fistül Tanısı Nasıl Konur?

Diğer makat hastalıkları ile karıştırılmaması için tanı koyarken anal fissür ve fistül için detaylı bir fizik muayenesi gerekir. Doktorun gerekli gördüğü durumlarda rektum ve kolon bölgesi incelemesi için endoskopi yoluyla da teşhis yapılabilir.

Anal Fissür ve Fistül Tedavileri Nelerdir?

Anal fissür ve fistül tedavisi için ilk etapta iyi planlanmış bir diyet ve gerekirse dışkılamayı kolaylaştırıcı ilaç ya da kremler kullanılabilmektedir. Eğer çatlak uzun süredir var ve büyük ise cerrahi operasyon gerekebilir.

Operasyonda apse boşaltılıp fistül kanalı dikilerek apsenin yolu kapatılabilir. Makat içinin kapatılması için de biyolojik yapıştırıcı, tıpa ve medikal klipsler kullanılabilir. Lazer enerjisi ile fistüller yakılabilir. Ayrıca fistüloskopi yani kamera vasıtasıyla fistül kanalına girerek apse radyo dalgaları ile yakılabilir. Tedavi sonrası süreç oldukça önemlidir ve rutin doktor kontrolleri gerektirmektedir.

Genel cerrahi uzmanımız muayeneden sonra uygun tanı yöntemleriyle hastalığı teşhis edecek ve gerekli gördüğü takdirde enfeksiyon hastalıkları uzmanımız ile irtibata geçerek tedaviyi planlayıp size yardımcı olacaktır.

bottom of page