top of page

Uz.Dr. Tuncer Saçar

Cildiye

Mugla

Biyografi

1998-2000: Isparta Sütçüler sağlık Merkezi Pratisyen
2000 : İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Asistan
2000 : Manisa Nurlupınar Sağlık Ocağı Manisa Pratisyen
2004 -2006: Manisa Vatan Hastanesinde Uzmanlık
2006 -2007: İzmir Özel Spil Tıp Merkezinde Uzmanlık
2007 -2007: Özel Buca Doruk Tıp Merkezinde Uzmanlık
2008-2008 : Manisa Vatan Hastanesinde Uzmanlık
2009-2010 : Özel Buca Doruk Tıp Merkezinde Uzmanlık
2010 -2012: Ödemiş Devlet Hastanesi Cildiye-2 Kliniği
2012-2013 :Universal Manisa hastanesi
2013……….:Özel Öztan Hastanesi/UŞAK
2014 Uşak Medikal Park Hastanesi
2021..Özel Yücelen Hastanesi Muğla ve Marmaris

Eğitim

1997 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
2003 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

Tıbbi İlgi Alanları

Dermatolojik Cerrahi · Dermatoskopi · Mantar hastalıkları · Sedef hastalığı · Egzama · Saç ve tırnak hastalıkları · Frengi ve gonore gibi zührevi hastalıklar · Cilt kanserleri · Doğum lekeleri · Saç dökülmesi · İlaç alerjileri · Ergenlik sivilceleri · Genetik olarak bulaşan cilt hastalıkları · Sağlıklı cilt bakımı Prosedürleri Akne ve Sebore Tedavisi · Ciltteki yağlılık, kepek ve sivilcelerin tedavisi · Saç Hastalıkları ve Saç Dökülmesinin Tedavisi · Saç dökülmesi nedenlerinin araştırılması ve tedavisi · Erkek tipi saç dökülmesinin tedavisi · Saç, mantar hastalıkları ve pelat tedavisi · Sebore tedavisi aşırı tüylenme nedenleri · Lazer epilasyon Mantar Hastalıklarının Tedavisi · Gövde, kasık ve ayak mantarı hastalığının tanı, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında hastaların bilgilendirilmesi Tırnak Hastalıklarının Tedavisi · Tırnakta mantar hastalıkları, tırnak kırılmaları ve kalınlaşması tedavisi , tırnak batması ve diğer tırnak hastalıkları Alerjik Deri Hastalıklarının Tedavisi Kurdeşen (ürtiker) tedavisi ve nedenlerinin araştırılması · İlaç döküntülerinin tedavisi · Böcek sokmalarının tedavisi · Bebek ve çocuklarda “atopik egzama” tedavisi · Temas alerjilerinin tedavisi ( kontakt dermatit) · Kozmetik alerjilerinin tedavisi · Güneş alerjisi ve tedavisi · Ağız İçi Hastalıklarının Tedavisi · Behçet hastalığı, aft, dil mantarı ve diğer hastalıkların tedavisi Derideki Paraziter Hastalıkların Tedavisi · Saç biti, vücut biti ve uyuz tedavisi Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar · Cinsel yolla bulaşan tüm deri hastalıklarının tedavisi · Frengi tedavisi · Genital bölgedeki siğil ve uçukların tedavisi Cilt Kanserlerinin Tedavisi Hastayı cilt kanserleri konusunda bilgilendirme Melanom tanı ve tedavisi Diğer deri hastalıklarının tedavisi Sedef hastalığının tedavisi Hamilelik ve çocukluk dönemindeki cilt hastalıkları Derinin büllöz hastalıklarının tedavisi Derinin apse ve diğer iltihaplı hastalıklarının tedavisi Viral döküntü hastalıklarının tedavisi (kızıl, kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, zona vb.) Cilt Cerrahisi Biyopsi ve çıkarılması erken evre cilt tümörleri Ben ve benlerin giderilmesi Siğil, ben ve yumuşakçaların giderilmesi Dondurma tedavisi (Kriyoterapi), yakma (Elektrokoterizasyon) ve Lazer tedavileri Tırnak problemlerinin cerrahi tedavisi Aşırı Terleme Tedavileri Medikal tedavilerle aşırı terlemenin azaltılması Botox uygulamaları Kozmetik Dermatoloji Cilt tedavisi kozmetik ürünlerle ilgili sorunlar Cilt lekeleri tedavisi · Kırışıklık tedavisi · Aşırı terleme tedavisi · Dolgu enjeksiyonları ile kırışıklık tedavisi · Punch biyopsi lazer

Yayınları

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Gündüz T, Akgül S, Aktaş E, Saçar T. Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Nasal Staphylococcus Aerius Taşıyıcılığı. Pamukkale Tıp Dergisi 2008;1(2):82-83.


2. Saçar H, Saçar T. Zosteriform Pitriyazis Rubra Pilaris. Anatol J Clin Investig 2009:3(1):108-109.


3. Saçar H, Saçar T. Zosteriform Liken Planus Olgusu. Anatol J Clin Investig 2009:3(3);190-195 .


4. Saçar H, Saçar T. Aktinik Keratoz. Anatol J Clin Investig 2009:3(3);198-202.


5. Saçar T, Saçar H. Alopesi Areatada Pimekrolimus, Kalsipotriol, Pimekrolimus + Kalsipotriol ve Kalsipotriol + Betametazon Dipropiyonatın Etkinliği. Anatol J Clin Investig 2009:3(4);218-221

6. Saçar T, Saçar H. Topikal Tedavilere Yanıt Vermeyen Asitretine Yanıt Veren Kronik İrritan Kontakt Dermatit. Anatol J Clin Investig 2009:3(4);256-258

7. Saçar T, Saçar H. Dermatoloji Uzmanları Tarafından İnternet Üzerindeki Kaynakların Verimli Kullanımı. Akademik Dizayn Dergisi, 2009;3(2):25-33.

8. Saçar T, Saçar H, Gökduman A, Duran A, Evrengül H. Seboreik Dermatitte Humoral İmmünite ve Akut Faz Reaktanları. Pam Tıp Derg 2010;3(1):23-8.

9. Saçar T, Saçar H. Uzun Süre Atopik Dermatit Tanısı Alan Ailesel Eritromelanozis Folikülaris Fasiyei et Kolli Olgusu. Pam Tıp Derg 2010;3(1):33-5.


10. Saçar T, Saçar H. Böbrek Adenokarsinomu ve Benign Prostat Hipertrofisi ile İlişkili Leser-Trelat Sendromu. J.Clin.Anal.Med. 2010;1(2): 44-46.

11. Saçar T, Saçar H. Akne Vulgaris. Tıp Araştırmaları Dergisi 2010:8(2);126 -130.


12. Saçar H, Saçar T. VİTİLİGODA PİMEKROLİMUS (%1 KREM), KALSİPOTRİOL (0.05MG/1GM KREM), PİMEKROLİMUS+KALSİPOTRİOL VE KALSİPOTRİOL+BETAMETAZON DİPROPİYONAT’IN REPİGMENTASYON ÜZERİNE ETKİLERİ. Anatol J Clin Investig 2010:4(1):36-40.

13. Saçar H, Saçar T. 1064 NM ND YAG LAZERİN SPİDER ANJİYOM, YÜZDEKİ VE BACAKTAKİ TELENJİYEKTAZİLERİN TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ Anatol J Clin Investig 2010:4(3):141-147.14. Saçar T, Saçar H. Topikal pimekrolimus tedavisine olumlu yanıt veren alopesi areatalı çocuk hasta. Tıp Araştırmaları Dergisi 2010;8 (3) :192 -194.


15. Saçar T, Saçar H. Topikal kantaridin sonrası gelişen satellit verruka lezyonları. Tıp Araştırmaları Dergisi. Kabul tarihi:09.07.2010.

16. Saçar T, Saçar H, Çakır Ü, Algül Z. TEK TARAFLI LİNEER KAPİLLERİT. Anatol J Clin Investig 2011;5(1):60-62.
17. Saçar H, Saçar T, Çakır Ü. ÖDEMİŞ/İZMİR BÖLGESİNDEKİ AKTİNİK KERATOZ PREVALANSI VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI. Anatol J Clin Investig 2011:5(2):93-98.


18. Saçar H, Saçar T, Uçarsoy AA. TOPİKAL TAKROLİMUS İLE TEDAVİ EDİLEN GRANÜLOMA FASİYALE OLGUSU. Anatol J Clin Investig 2011:5(3):149-152.

19. Saçar T, Saçar H. Seboreik Dermatit. J Clin Anal Med 2011;2(2):57-60.


20. Saçar H, Saçar T. Sağlıklı 7 aylık çocukta zona (Herpes) zoster. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (2) : 132-134.

21. Saçar H, Saçar T. Ödemiş/İzmir Bölgesindeki Ekzamaların Prevalansı ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı. Anatol J Clin İnvestig. 2011;5(4):173-80.

22. Saçar H, Saçar T. Orf Hastalığı. Anatol J Clin İnvestig. 2012;6(1):76-80.


Uluslar arası kongrelerde sunulan bildiriler


1-Gunduz K, Inanir I, Sacar T. Orf and religious practices. Abstracts of the 12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology 15-18 october 2003 Barcelona,Spain.

Yurtiçi kongrelerde sunulan bildiriler

1-Saçar T, Saçar H. Seboreik Dermatitte Humoral İmmunite ve Akut Faz Reaktanları. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
2- Saçar T, Saçar H. 1064 nm Nd YAG Lazerin Farklı Verruka Tiplerinin Tedavisinde Etkinliği. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
3-Saçar H, Saçar T. 1064 nm Nd YAG Lazerin Spider Anjiyom, Yüzdeki Telenjiyektazi ve Bacaktaki Telenjiyektazilerin Tedavisinde Etkinliği. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
4- Saçar T, Saçar H. Alopesi Areatada Pimekrolimus, Kalsipotriol, Pimekrolimus + Kalsipotriol ve Kalsipotriol + Betametazon Dipropiyonatın Etkinliği. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
5- Saçar T, Saçar H. Seboreik Dermatit, Zona Zoster ve Pitiriyazis Rozea’nın mevsimlere göre dağılımının karşılaştırılması. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
6- Saçar T, Saçar H. İzmir İlindeki Geriatrik Dermatozlarının Prevalansı. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
7- Saçar T, Saçar H. Vitiligoda Pimekrolimus (%1 krem), Kalsipotriol (0.05mg/1gm krem), Pimekrolimus+Kalsipotriol ve Kalsipotriol+Betametazon Dipropiyonat’ın Repigmentasyon Üzerine Etkileri. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
8- Saçar T, Saçar H. İzmir İlindeki Çocukluk Çağı Dermatozlarının Prevalansı. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
9- Saçar T, Saçar H. Dermatoloji Uzmanları Tarafından İnternet Üzerindeki Kaynakların Verimli Kullanımı. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
10- Saçar T, Saçar H. Unilateral Lineer Pigmente Purpurik Dermatoz. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
11- Saçar T, Saçar H. Alopesi Areatalı Çocuk Hastada Pimekrolimus Kalsitriol Tedavi Karşılaştırılması. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
12- Saçar T, Saçar H. Uzun Süre Atopik Dermatit Tanısı Alan Ailesel Eritromelanozis Folikülaris Fasiyei Et Kolli Olgusu. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
13- Saçar T, Saçar H. Böbrek Adenokarsinomu Ve Benign Prostat Hipertrofisi İle İlişkili Leser-Trelat Sendromu. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
14- Saçar T, Saçar H. Sağlıklı 7 Aylık Çocukta Zona (Herpes) Zoster . I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
15- Saçar T, Saçar H. Topikal Tedavilere Yanıt Vermeyen Asitretine yanıt Veren Kronik irritan Kontakt Dermatit. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
16-Saçar H, Saçar T. Zosteriform pitriyazis Rubra Pilaris. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
17-Saçar H, Saçar T. Zosteriform Liken planus Olgusu. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
18- Saçar T, Saçar H. Topikal Kantaridin Kullanımı Sonrası Gelişen Satellit Verruka Lezyonları. I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir.
19- Saçar T, Saçar H, Uyar B, Duran A. Orf Hastalığının Kurban Bayramı Dönemi ve Kurban Bayramı Dönemi Dışındaki Sıklığının, Komplikasyonlarının Araştırılması. 7. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri 14-17 mart 2013 Uludağ-Bursa.
20- Saçar T, Saçar H, Duran A. Ödemiş/İzmir İlindeki Çocukluk ve Adölesan Dönemindeki Verrukaların Prevalansı. 7. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri 14-17 mart 2013 Uludağ-Bursa.


KATILDIĞIM KONGRELER

1- XVIII. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ 26 EYLÜL 01 EKİM 2000 BELEK-ANTALYA
2- 2. ULUDAĞ DERMATOKOZMETOLOJİ GÜNLERİ 11-14 ARALIK 2003 BURSA
3- 3.ULUDAĞ DERMATOKOZMETOLOJİ GÜNLERİ 3-6 MART 2005 BURSA
4- II. EGE DERMATOLOJİ GÜNLERİ 15-18 MAYIS 2006 FETHİYE
5- 4. ULUDAĞ DERMATOKOZMETOLOJİ GÜNLERİ 22-25 ŞUBAT 2007 BURSA
6- 4. EGE DERMATOLOJİ GÜNLERİ. 07-10 MAYIS 2008, MARMARİS
7- I. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Çeşme-İzmir
8- 6.Uludağ Dermatokozmetoli Günleri 3-6 Mart, Uludağ-Bursa.
9- Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri 14-17 mart 2013 Uludağ-Bursa.


KATILDIĞI KURSLAR1- ıı. ULUDAĞ DERMATOLOJİ GÜNLERİ 11-14 ARALIK 2003 BURSA
-UYGULAMALI BOTOX KURSU
-UYGULAMALI DOLGU ENJEKSİYONU KURSU
-UYGULAMALI GLİKOLİK ASİT PEELING KURSU
-EPİLASYON LAZER KURSU
-SELÜLİT LAZER KURSU
VASKÜLER LAZER KURSU
2- ııı. ULUDAĞ DERMATOKOZMETOLOJİ GÜNLERİ 3-6 MART 2005 BURSA
-Diode/AFT/Epilasyon, Pigmentasyon ve Non-Ablatif/Nd: YAG Lazer kursları
3- ıı. EGE DERMATOLOJİ GÜNLERİ 15-18 MAYIS
-DERMATOALLERJİ KURSU
-DERMATOKOZMETOLOJİ KURSU
4- 24 MAYIS 2006 HİLTON-İZMİR Dr.DENNIS BARTEKS TARAFINDAN VERİLEN UYGULAMALI DOLGU MADDELERİ VE MEZOTERAPİ KURSU
5- ıv. ULUDAĞ DERMATOKOZMETOLOJİ GÜNLERİ 22-25 ŞUBAT 2007
-LAZER KURSU
-KİMYASAL PEELING KURSU
-JETPEEL KURSU
-MEZOSYSTEM KURSU
6- 7. Uludağ Dermatokzmetoloji Günleri 14-17 mart 2013-04-27
-Lazer (Microfocus Ultrason, İğneli Radyofrekans, Diod, Alexandrite, Nd-YAG, Fraksiyone CO2, Fraksiyone Er-YAG, Fraksiyone CO2+Er-YAG, Hibrid, Mikro İğneli Fraksiyonel Radyofrekans) Kursu
-Dolgu Enjeksiyonu Kursu
-BONTA Kursu
-Saçlı Deri, Yüz Mezoterapisi Kursu
-Yüz PRP ve Roller uygulamaları Kursu

FİYAT BİLGİSİ ve RANDEVU İÇİN NUMARANIZI BIRAKABİLİR  UZMANLARIMIZA SORU SORABİLİRSİNİZ

Dosya Yükle
bottom of page
WhatsApp Entegrasyonu