top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Post-Covid Check Up Programı

Post-Covid Check Up Programı

Muayeneler
İç Hastalıkları Uzman Doktor Muayenesi
Göğüs Hastalıkları Uzman Muayenesi
Kardiyoloji Uzman Doktor Muayenesi
Göz Hastalıkları Uzman Muayenesi
KBB Uzman Muayenesi
Fizik Tedavi Uzman Doktor Muayenesi

Tetkikler

Hemogram
Kansızlık ve kan hastalıklarının tedavisinde temel belirteçtir.
Sedimentasyon
Vücutaki iltihap ve enfeksiyon tespiti
Glukoz
Metabolik parametrelerin en önemlisidir.
Tam İdrar
Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının erken tanısı
Alanin AminoTransferaz (ALT)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Aspartat Transaminaz (AST)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Gamma Glutamil Transferaz (GGT)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Alkalen Fosfataz
Karaciğer,safra yolları,kalp ve böbrek hastalıklarının tanısı
Üre
Böbrek fonksiyon testidir.
Kreatinin
Böbrek fonksiyon testidir.
CRP
Kalp ve Enfeksiyon Hastalıklarının takibinde kullanılır.
CK
Kalp kası harabiyetinin bir göstergesidir.
CK-MB
Kalp kası harabiyetinin bir göstergesidir.
Tromponin-I
Kalp kası harabiyetinin bir göstergesidir.
Serum Ferritin Düzeyi
COVID-19 hastalığının seyrinde önemli bir belirteçtir.
D-Dimer
Akciğer dokusunun yıpranmasının bir göstergesi olabilir.
Protrombin Zamanı
Kanın pıhtılaşma ölçülerindendir.
INR
Kanın pıhtılaşma ölçülerindendir.
Kan Gazı Analizi
Kanda bulunan oksijen ve karbondioksit gibi gazların basıncının ph'sini oksijen saturasyonunu ve kanın metabolik yapısını gösterir.
Sars IGG + IGM
COVID-19 aşısına karşı gelişen bağışıklık yanıtının belirlenmesinde kullanılabilir.
Aspergilüz ve Sitomegalovirüs Araştırması
COVID-19 Enfeksiyonu sonrası aspergüliz ve sitomegalovirüs enfeksiyonları daha sık görülmektedir.
ProBNP
Kalp yetmezliği tehşisinde ve takibinde kullanılır.
Prokalsitonin
Bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsis tanısı için yeni ve gelişmiş bir tanı yöntemidir.
Interlökin 6
Yüksekliği sitokin fırtınasının derecesini gösterir.
Natriüretik Peptidler
Natriüretik Peptidler kalp yetmezliği ve ciddi solunum yetmezliğinde yükselebilen biyobelirteçlerdir.


Radyolojik İncelemeler
Akciğer P.A
COVID-19 enfeksiyonu sonrası akciğer dokusundaki harabiyeti gösterir.
Toraks BT
Akciğer dokusunda harabiyeti gösterir.
Solunum Fonksiyon Testi
Akciğer hastalıklarınında, akciğer fonksiyon yitimi belirlenmesinde kullanılır.


Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG
Belirli bir egzersiz programına göre iskemik kalp hastalıkların değerlendirilmesi.
EKG
Kalp ritm düzensizliklerinin saptanması
Koroner Anjiyografi (Gerek duyulduğu takdirde)
Koroner arterlerin durumunu ve tıkanıklıklarını invazif yöntemle görüntülemeyi sağlar. Kol damarından girişimle gerçekleştirilir.
Ekokardiografi
Kalp kapakçıklarının, kalp kasının ve fonksiyonel özelliklerinin durumunu gösterir.
6 dk. yürüme testi ve oksijen satürasyon takibi
Akciğer fonksiyonlarını gösterir.
Balgam Analizi
Enfeksiyon varlığını gösterir.
24 Saat Holter Testi
Koroner arterlerin durumunu ve aritmi problemlerini gösterir.
Göz Dibi Muayenesi
COVID-19'un göz dibinde yaptığı tahribatın göstergesidir.
İşitme Testi
Covid-19 işitme kaybına sebep olabilmektedir.
Kalp Hızı Değişkenliği Testi
COVID-19 tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ortaya çıkarabileceği kalp-ritm problemlerini tespit etmeye yarayabilir.
Venöz Dupleks Görüntüleme
COVID-19 enfeksiyonu sırasında hastalık nedeniyle veya ilaç dolayısıyla damar endotelinde bozukluk ortaya çıkabilmektedir. Bu da tromboembolik olaylara sebep olabilir. Damar görüntülemesi yöntemidir.

BİLGİ ve RANDEVU İÇİN NUMARANIZI BIRAKABİLİR veya UZMANLARIMIZA SORU SORABİLİRSİNİZ

arrow&v
Dosya Yükle
bottom of page