top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Onkokardiyolojik Check Up Kadın

Onkokardiyolojik Check-Up Programı (Kadın)
Muayeneler
Kardiyoloji Uzman Doktor Muayenesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Doktor Muayenesi
Göz Hastalıkları Uzman Muayenesi
Genel Cerrahi Uzman Muayenesi
İç Hastalıkları Uzman Doktor Muayenesi
Diyetisyen Muayenesi

Tetkikler

Hemogram
Kansızlık ve kan hastalıklarının tedavisinde temel belirteçtir.
Ferritin
Demiri vücuda depolayan protein
Vitamin B12
Yorgunluk, halsizlik, hafıza zayıflığına sebep olabilen B12 Vitamin eksikliğini saptamakta kullanılır.
Vitamin B6
Kansızlık belirtecidir
Çinko
Kansızlık belirtecidir
Folat
Beyin ve sinir sisteminin iyi çalışmasında etkili, hamilelikte folat eksikliği eksikliği doğum kusurlarına neden olur
Demir Bağlama Kapasitesi
Kansızlık belirtecidir
Total Kolesterol
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
LDL Kolesterol
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
HDL Kolesterol
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
Trigliserid
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
Kortizol
Hiperlipidemi belirtecidir
HbA1C
Şeker hastalığının tanı ve takibi
Ürik Asit
Gut hastalığının takip ve tedavisinde kullanılır.
Sodyum
Su ve elektrolit denge bozukluklarının düzenlenmesi
Potasyum
Su ve elektrolit denge bozukluklarının düzenlenmesi
Kalsiyum (CA)
Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesi, kas kasılmalarının düzenlenmesi
Selenyum
Eser elementtir.
Magnezyum
Eser elementtir.
Vitamin D
Kemik erimesi takip ve tedavisinde önemlidir.
Anti TPO
Tiroid hastalıklarının tanısı için belirleyicidir.
SHGB
Seks hormonu bağlayıcı globilindir.
Total Testosteron
Temel hormonlarından biridir.
Estradiol E2
Temel kadınlık hormonlarından biridir.
Total IGE
Bağışıklık sisteminin göstergelerinden biridir.
Prolaktin
Temel kadınlık hormonlarından biridir.
Alfafetoprotein
Karaciğer, testis ve over kanserlerini gösterir
CA 19-9
Kolorektal kanserleri ve pankreas kanserlerinin takibi için önemlidir.
Eritropoietin
Böbrek kanserini gösterir.
CA 72-4
Mide Kanserini gösterir.
CYFRA 21-1
Özefagus, akciğer ve mesane kanserini gösterir.
CA 15-3
Meme kanseri belirlenmesi
CA125
Yumurtalık kanseri erken belirtileri
Periferik Yayma
Lenfoma ve lösemi için altın standarttır.
Homosistein
Kardiyovasküler Risk Saptanması
İyot (İdrarda)
Eser elementtir.
Sedimentasyon
Kanserlerde ve kronik hastalıklarda yükselir.
İnsülin Direnci
Diyabet (Şeker hastalığı) tanı ve takibi
Tam İdrar
Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının erken tanısı
İnsülin Düzeyi
İnsülin direncini ölçmek, insülin miktarını belirlemek için kullanılır.
Alanin AminoTransferaz (ALT)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Aspartat Transaminaz (AST)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Gamma Glutamil Transferaz (GGT)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Alkalen Fosfataz
Karaciğer,safra yolları,kalp ve böbrek hastalıklarının tanısı
Üre
Böbrek fonksiyon testidir.
Kreatinin
Böbrek fonksiyon testidir.
TSH
Guatr hastalığının tanısı ve izlenmesi
Serbest T3
Tiroid Fonksiyon Testi
Serbest T4
Tiroid Fonksiyon Testi
CRP
Kalp ve Enfeksiyon Hastalıklarının takibinde kullanılır.
Glukoz
Diyabet (Şeker hastalığı) tanı ve takibi
Albümin
Karaciğer fonksiyon belirteçlerinden biridir.
Parat Hormon
Paratiroid bezinin özelliğini gösterir.
DHEA
Östrojen testesteron gibi hormonların öncülüdür.
Folikül Stimülan Hormon
Temel kadınlık hormonlarından biridir.
LDH
Lenfoma ve testiküler seminomu gösterir.
Luteinizan Hormon
Kadınlarda ovulasyonu, erkeklerde testosteron hormonunun salgılanması
Gaita'da Gizli Kan
Erken dönemde kolon kanseri taraması ve gastrointestinal kanamanın tespiti

Radyolojik İncelemeler

Akciğer P.A
Akciğer kanserlerinin yanısıra diğer akciğer hastalıklarının ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılır.
Tüm Batın USG
Karın içi organlarının hastalıklarının değerlendirilmesi
Kemik Dansitometresi
Kemik yoğunluğunu gösterir.
Mammografi
Meme kanseri ve hastalıklarının erken tanısı
Tiroid US
Tiroid hastalıklarının tanısı için belirleyicidir
Meme USG
Meme kanseri ve hastalıklarının erken tanısı

Kardiyolojik İncelemeler

EKG
Kalp ritm düzensizliklerinin saptanması
Eforlu EKG
Belirli bir egzersiz programına göre iskemik kalp hastalıkların değerlendirilmesi.
Ekokardiografi
Kalp kapakçıklarının, kalp kasının ve fonksiyonel özelliklerinin durumunu gösterir.

Diğer Tetkikler

Solunum Fonksiyon Testi
Akciğer hastalıklarınında, akciğer fonksiyon yitimi belirlenmesinde kullanılır.
Kolposkopi
Rahim ağzı kanserleri için belirleyicidir.
Vücut Kitle Ölçümü
Metabolik hastalıklar için önemli belirteçtir.
Görme-Görme Alanı Göz Tansiyon Ölçümü
Göz hastalıklarının birçoğunun tanısında yeterlidir.
Vaginal Smear Testi
Rahim, rahim ağzı kanserleri ve iltihabi hastalıkların tanısı
Servikal Biyopsi
Rahim ağzı kanseri için altın standarttır.
Bel Çevresi Ölçümü
Kardiyovasküler risk saptanmasında önemlidir.
PET Scan
Kanser ve metastazlarının varlığı ve lokasyonunu gösterir.
Koroner Anjiyografi (Gerek duyulduğu takdirde)
Koroner arterlerin durumunu ve tıkanıklıklarını invazif yöntemle görüntülemeyi sağlar. Kol damarından girişimle gerçekleştirilir.

BİLGİ ve RANDEVU İÇİN NUMARANIZI BIRAKABİLİR veya UZMANLARIMIZA SORU SORABİLİRSİNİZ

arrow&v
Dosya Yükle
bottom of page