top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Onkokardiyolojik Check-up Erkek

Onkokardiyolojik Check-Up Programı (Erkek)
Muayeneler
Kardiyoloji Uzman Doktor Muayenesi
Üroloji Uzman Doktor Muayenesi
Göz Hastalıkları Uzman Muayenesi
Genel Cerrahi Uzman Muayenesi
İç Hastalıkları Uzman Doktor Muayenesi
Diyetisyen Muayenesi

Tetkikler

Hemogram
Kansızlık ve kan hastalıklarının tedavisinde temel belirteçtir.
Ferritin
Demiri vücuda depolayan protein
Vitamin B12
Yorgunluk, halsizlik, hafıza zayıflığına sebep olabilen B12 Vitamin eksikliğini saptamakta kullanılır.
Vitamin B6
Kansızlık belirtecidir
Çinko
Kansızlık belirtecidir
Folat
Beyin ve sinir sisteminin iyi çalışmasında etkili, hamilelikte folat eksikliği eksikliği doğum kusurlarına neden olur
Demir Bağlama Kapasitesi
Kansızlık belirtecidir
Total Kolesterol
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
LDL Kolesterol
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
HDL Kolesterol
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
Trigliserid
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
Kortizol
Hiperlipidemi belirtecidir
HbA1C
Şeker hastalığının tanı ve takibi
Ürik Asit
Gut hastalığının takip ve tedavisinde kullanılır.
Sodyum
Su ve elektrolit denge bozukluklarının düzenlenmesi
Potasyum
Su ve elektrolit denge bozukluklarının düzenlenmesi
Kalsiyum (CA)
Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesi, kas kasılmalarının düzenlenmesi
Selenyum
Eser elementtir.
Magnezyum
Eser elementtir.
Vitamin D
Kemik erimesi takip ve tedavisinde önemlidir.
Anti TPO
Tiroid hastalıklarının tanısı için belirleyicidir.
SHGB
Seks hormonu bağlayıcı globilindir.
Total Testosteron
Temel hormonlarından biridir.
Total IGE
Bağışıklık sisteminin göstergelerinden biridir.
Alfafetoprotein
Karaciğer, testis ve over kanserlerini gösterir
CA 19-9
Kolorektal kanserleri ve pankreas kanserlerinin takibi için önemlidir.
Eritropoietin
Böbrek kanserini gösterir.
Periferik Yayma
Lenfoma ve lösemi için altın standarttır.
CA 15-3
Meme kanseri belirlenmesi
CA125
Yumurtalık kanseri erken belirtileri
CYFRA 21-1
Özefagus, akciğer ve mesane kanserini gösterir.
CA 72-4
Mide Kanserini gösterir.
CEA
Karaciğer ve sindirim sisteminin kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserleri tanısı
Gaita'da Gizli Kan
Erken dönemde kolon kanseri taraması ve gastrointestinal kanamanın tespiti
LDH
Lenfoma ve testiküler seminomu gösterir.
Free Testosteron
Temel hormonlarından biridir.
DHEA
Östrojen testesteron gibi hormonların öncülüdür.
Parat Hormon
Paratiroid bezinin özelliğini gösterir.
Albümin
Karaciğer fonksiyon belirteçlerinden biridir.
İnsülin Düzeyi
İnsülin direncini ölçmek, insülin miktarını belirlemek için kullanılır.
Glukoz
Diyabet (Şeker hastalığı) tanı ve takibi
İnsülin Direnci
Diyabet (Şeker hastalığı) tanı ve takibi
CRP
Kalp ve Enfeksiyon Hastalıklarının takibinde kullanılır.
Serbest T3
Tiroid Fonksiyon Testi
Serbest T4
Tiroid Fonksiyon Testi
TSH
Guatr hastalığının tanısı ve izlenmesi
Kreatinin
Böbrek fonksiyon testidir.
Üre
Böbrek fonksiyon testidir.
Alkalen Fosfataz
Karaciğer,safra yolları,kalp ve böbrek hastalıklarının tanısı
Gamma Glutamil Transferaz (GGT)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Aspartat Transaminaz (AST)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Alanin AminoTransferaz (ALT)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Sedimentasyon
Kanserlerde ve kronik hastalıklarda yükselir.
Tam İdrar
Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının erken tanısı
İyot (İdrarda)
Eser elementtir.
Homosistein
Kardiyovasküler Risk Saptanması

Radyolojik İncelemeler

Akciğer P.A
Akciğer kanserlerinin yanısıra diğer akciğer hastalıklarının ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılır.
Tüm Batın USG
Karın içi organlarının hastalıklarının değerlendirilmesi
Kemik Dansitometresi
Kemik yoğunluğunu gösterir
Tiroid Ultrasonografisi
Tiroid kanserlerinin ve iyi huylu kitlelerin takibinde önemlidir.
PVR
Mesane boşaltıldıktan sonra çekilen USG Prostat kanseri tanısında anlamlıdır.

Kardiyolojik İncelemeler
EKG
Kalp ritm düzensizliklerinin saptanması
Eforlu EKG
Belirli bir egzersiz programına göre iskemik kalp hastalıkların değerlendirilmesi.
Ekokardiografi
Kalp kapakçıklarının, kalp kasının ve fonksiyonel özelliklerinin durumunu gösterir.


Diğer İncelemeler

Solunum Fonksiyon Testi
Akciğer hastalıklarınında, akciğer fonksiyon yitimi belirlenmesinde kullanılır.
Vücut Kitle Ölçümü
Metabolik hastalıklar için önemli belirteçtir.
Görme-Görme Alanı Göz Tansiyon Ölçümü
Göz hastalıklarının birçoğunun tanısında yeterlidir.
Bel Çevresi Ölçümü
Kardiyovasküler risk saptanmasında önemlidir.
PET Scan
Kanser ve metastazlarının varlığı ve lokasyonunu gösterir.
Koroner Anjiyografi (Gerek duyulduğu takdirde)
Koroner arterlerin durumunu ve tıkanıklıklarını invazif yöntemle görüntülemeyi sağlar. Kol damarından girişimle gerçekleştirilir.

BİLGİ ve RANDEVU İÇİN NUMARANIZI BIRAKABİLİR veya UZMANLARIMIZA SORU SORABİLİRSİNİZ

arrow&v
Dosya Yükle
bottom of page