top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Whatsapp

Nörodejeneratif ve Demansiyel Check

Nörodejeneratif ve Demansiyel Check-Up Programı
Muayeneler
Nöroloji Uzman Muayenesi
Psikiyatri Uzman Muayenesi
Diyetisyen Muayenesi
Psikolog Uzman Muayenesi

Tetkikler

Hemogram
Kansızlık ve kan hastalıklarının tedavisinde temel belirteçtir.
Ferritin
Demiri vücuda depolayan protein
Vitamin B12
Yorgunluk, halsizlik, hafıza zayıflığına sebep olabilen B12 Vitamin eksikliğini saptamakta kullanılır.
Vitamin B6
Kansızlık belirtecidir
Çinko
Kansızlık belirtecidir
Folat
Beyin ve sinir sisteminin iyi çalışmasında etkili, hamilelikte folat eksikliği eksikliği doğum kusurlarına neden olur
Demir Bağlama Kapasitesi
Kansızlık belirtecidir
Total Kolesterol
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
LDL Kolesterol
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
HDL Kolesterol
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
Trigliserid
Kalp Damar Hastalıkları Konusunda Risk Belirlenmesi
Kortizol
Hiperlipidemi belirtecidir
HbA1C
Şeker hastalığının tanı ve takibi
Ürik Asit
Gut hastalığının takip ve tedavisinde kullanılır.
Sodyum
Su ve elektrolit denge bozukluklarının düzenlenmesi
Potasyum
Su ve elektrolit denge bozukluklarının düzenlenmesi
Kalsiyum (CA)
Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesi, kas kasılmalarının düzenlenmesi
Selenyum
Eser elementtir.
Magnezyum
Eser elementtir.
Vitamin D
Kemik erimesi takip ve tedavisinde önemlidir.
Anti TPO
Tiroid hastalıklarının tanısı için belirleyicidir.
Homosistein
Kardiyovasküler Risk Saptanması
İyot (İdrarda)
Eser elementtir.
Sedimentasyon
Vücutaki iltihap ve enfeksiyon tespiti
Glukoz
Diyabet (Şeker hastalığı) tanı ve takibi
Tam İdrar
Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının erken tanısı
Aspartat Transaminaz (AST)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Alanin AminoTransferaz (ALT)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Gamma Glutamil Transferaz (GGT)
Karaciğer fonksiyon testidir.
Alkalen Fosfataz
Karaciğer,safra yolları,kalp ve böbrek hastalıklarının tanısı
Üre
Böbrek fonksiyon testidir.
Kreatinin
Böbrek fonksiyon testidir.
TSH
Guatr hastalığının tanısı ve izlenmesi
Serbest T3
Tiroid Fonksiyon Testi
Serbest T4
Tiroid Fonksiyon Testi
Albümin
Karaciğer fonksiyon belirteçlerinden biridir.
Parat Hormon
Paratiroid bezinin özelliğini gösterir.
CRP
Kalp ve Enfeksiyon Hastalıklarının takibinde kullanılır.
İnsülin Direnci
Diyabet (Şeker hastalığı) tanı ve takibi
İnsülin Düzeyi
İnsülin direncini ölçmek, insülin miktarını belirlemek için kullanılır.

Radyolojik İncelemeler

Beyin MR
Beyindeki harabiyeti görüntüler.
Akciğer P.A
Kalp ve Solunum sisteminin değerlendirilmesi
Karotis Doppler Ultrasonografisi
Boyun atardamarlarındaki kan akışını ve dolaşım bozukluklarını gösterir.
Kardiyolojik İncelemeler EKG
Kalp ritm düzensizliklerinin saptanması

Solunum Testleri

Solunum Fonksiyon Testi
Akciğerdeki fonksiyon yitimini gösterir.

Diğer Tetkikler

EEG
Beyindeki elektriksel aktiviteyi gösterir.
Uzman Psikolog Kontrolünde Yakınlarıyla Birebir Görüşme
Hastanın günlük hayatında ev dışındaki işlevselliğinde ve ev yaşamında (hobiler ve kişisel bakım gibi) sahip olduğu becerilerinde herhangi bir performans yitimi olup olmadığının saptanmasına yardımcı olur.
Global Bozulma Ölçeği
Özellikle normal yaşlanma, amnestik MCI, alzheimer tipi demans, ilerleyici bellek bozukluğu sürekliliğini derecelendirir.
Saat Çizme Testi
Yapılandırma, kavrama, motor planlama ve yönetim, görsel bellek, soyut düşünme, sayılsak bilgi gibi becerileri ölçer.
Klinik Demans Evrelendirme Ölçeği
Alzheimer tipi demansı olduğu gibi diğer demans biçimlerini de evrelendirmek için kullanır.
Çizgi Yönü Belirleme
Görsel mekansal algılama ve yönlenim özelliklerini ölçer.
Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
Dikkat, öğrenme, sözel bilgiyi akılda tutma, uzun süreli belleğe aktarma süreçlerini tespit etmeye yardımcı olur. Hastaların bellek profilini ortaya çıkararak tanıya yardımcı olur.
Sayı Dizisi Öğrenme Testi
Bellek ve öğrenme yeteneğini ölçer. Mesial temporal alan, hippokampüs ve diğer limbik sistem yapılarının hasarında duyarlıdır.
Minimental Test
Bilişsel bozuklukların saptanması, demansiyel sendromların seyri ve tedaviye alınan yanıtların izlenmesinde kullanılır.
Nöropsikolojik Değerlendirme Raporu
Hastanın genel sağlık durumuyla ilgili bilgiler, günlük yaşam ve alışkanlıklarına dair değerlendirme sunar.
İz Sürme ve Dikkat Eksikliği Testi
Görsel tarama, dikkat ve motor fonksiyon ve zihinsel esneklik testidir.

BİLGİ ve RANDEVU İÇİN NUMARANIZI BIRAKABİLİR veya UZMANLARIMIZA SORU SORABİLİRSİNİZ

arrow&v
Dosya Yükle
bottom of page